h
15 november 2019

Marx weer even in Zaltbommel

Foto: Anneke Ripmeester

Ronald van Raak zorgde voor een boeiende avond. Hij had zich goed verdiept in de brieven van Karl Marx. Wat zocht Marx eigenlijk bij zijn Philips-familie in Zaltbommel? Geld uit zijn erfdeel, want hij leefde met zijn gezin in bittere armoede. Maar ook ontspanning. Nichtje Nannette ‘met de gevaarlijke zwarte ogen’ hing aan zijn lippen. Zij trouwde later met Roodhuizen, een ‘rode dominee’ die mede de Werkliedenvereniging ‘Hulp naar Vermogen’ heeft opgericht.

Lees verder
30 oktober 2019

Voor het geld en de liefde

Foto: Maurits Gemmink

Waarom kwam de rode revolutionair Karl Marx zo graag naar Zaltbommel? Kwam hij geld ophalen bij de rijke familie Philips? Was hij heimelijk verliefd op zijn mooie nichtje? Of vond hij in Zaltbommel de rust om zijn levenswerk Het Kapitaal te schrijven?

Lees verder
31 augustus 2019

De SP Bommelerwaard op stap met de handhavers van de AVRI

Foto: SP

In de raadszaal praten we vaak over wat de AVRI goed en slecht doet, maar we praten helaas maar zo weinig met de mensen van de AVRI zelf! Toen ons raadslid Martijn Stoutjesdijk de kans kreeg om een keertje samen met de handhavers van de AVRI op stap te gaan, greep hij die kans dan ook met beide handen aan. Samen met de voorzitter van de SP Bommelerwaard, Tineke van Dijk, stapte hij afgelopen vrijdag bij een handhaver in de auto.

Lees verder
12 juni 2019

Nieuws uit de raad: puzzelen met het nieuwe beleid huisvesting arbeidsmigranten

Foto: SP

De maand mei had een rustige maand moeten worden, met een paar weken zonder raadsvergaderingen vanwege de meivakantie. Niets bleek echter minder waar! Zoals ik al schreef in mijn vorige stukje voor de Tribune werd het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten dat de wethouder had ontworpen, door bijna alle partijen in de gemeenteraad als onvoldoende beoordeeld. Daarom heeft de gemeenteraad in mei het heft in eigen handen genomen. Met twee extra raadsvergaderingen en een aantal informele bijeenkomsten is de raad tot een nieuw beleid gekomen. Dat nieuwe beleid is nog niet perfect, maar wel een hele vooruitgang ten opzichte van het beleid dat de wethouder had voorgesteld. In het kort komt het beleid op het volgende neer:

Lees verder
6 mei 2019

Uitnodiging voor de avond over woede, hoop en de EU

Foto: SP

De nummer 2 op de SP-kandidatenlijst voor de EU-verkiezingen, Jannie Visscher, zal dinsdagavond  14 mei de Bommelerwaard aandoen in de SP-tour door het land. Tijdens de openbare avond spreekt Jannie Visscher over woede en hoop in de samenleving en de komende verkiezingen. De avond maakt onderdeel uit van 50 SP-avonden door het hele land in aanloop naar de EU-verkiezingen op 23 mei. Het wordt een mooi programma met presentatie,  filmfragmenten en een gespreksleider.

Lees verder
21 maart 2019

SP stemmers bedankt!

Foto: Matthias van Hunnik

Graag wil ik alle SP-stemmers en iedereen die zich tijdens onze campagne heeft ingezet van harte danken. Het was een mooie campagne, maar een ding is duidelijk: het waren niet onze verkiezingen.

Lees verder
12 maart 2019

SP-Gelderland en SP-Bommelerwaard voeren acties op station Zaltbommel

Foto: SP

Gisteren voerden wij samen met leden van de provinciale SP-fractie actie op het station Zaltbommel. Als het gaat om duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid van onze gemeenten, Maasdriel en Zaltbommel, is dat station van levensbelang. En het station kan nog zoveel beter! Hierbij kun je denken aan meer treinen, maar ook aan betere fiets- en openbare vervoerverbindingen tussen de dorpen en het station. De SP-fractie in Gelderland blijft daar zijn best voor doen, net zoals de SP-afdeling Bommelerwaard!

Lees verder
7 maart 2019

SP lijsttrekker Maurits Gemmink in gesprek met ov-reizigers Zaltbommel

Foto: SP Gelderland/Matthias van Hunnik

Maandagmiddag 11 maart gaat Gelderse SP-lijsttrekker Maurits Gemmink samen met SP Bommelerwaard in gesprek met reizigers op station Zaltbommel. Beter openbaar vervoer is het belangrijkste speerpunt van de SP bij voor de provinciale verkiezingen. Zo wil de SP gratis openbaar vervoer buiten de spits. Ook heeft de partij zich al eerder hard gemaakt voor betere aansluitingen tussen trein en bus op statioen Zaltbommel.

Lees verder
18 februari 2019

Provinciale Staten verkiezingen

Foto: Tineke van Dijk

20 maart zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten. Wij zijn al druk met de voorbereidingen hiervoor.

Lees verder
3 februari 2019

Vrijwilligers bedankt op ALV

Foto: SP

Tijdens de afgelopen ALV nam onze activist van het eerste uur: Hans ter Heege, afscheid als bestuurslid. Hij blijft gelukkig nog wel beschikbaar voor activiteiten in onze afdeling. Ook werden de actieve leden, voor zover aanwezig, in het zonnetje gezet. Zij werden voor hun inzet bedankt met een mooie handdoek met de tekst: Bedankt voor je Moed!

Lees verder

Pagina's