h
22 november 2023

Bommelerwaardse campagne ten einde - nu is het aan de kiezer

Foto: Vlasta de Groot - Piskora / Vlasta de Groot - Piskora

De SP Bommelerwaard trok de afgelopen periode door onze gemeenten. Zowel in Maasdriel als Zaltbommel hebben enthousiaste vrijwilligers flyers uitgedeeld, met inwoners gesproken, posters geplakt en tomatensoep en stemadvies uitgedeeld. Vandaag neemt de kiezer het stokje over en zal in het stemhokje de nationale koers voor de komende jaren bepalen. Hoewel de peilingen treurig stemmen, houden we hoop op een nieuwe sociale koers met een sterke SP.

Lees verder
17 november 2023

Lilian Marijnissen neemt eerste exemplaar Bommelerwaards kookboek in ontvangst

Foto: Vlasta de Groot - Piskora / Vlasta de Groot - Piskora

Lilian Marijnissen neemt eerste exemplaar Bommelerwaards kookboek in ontvangst

Lees verder
3 oktober 2023

Het Brakel Debacle & De Ballen van Goud

Het klinkt als een verhaal van suske en wiske maar speelt zich toch echt af in de Bommelerwaard. In plaats van een heroïsch avontuur van de welbekende stripfiguren met een goed einde, betreft het hier een droevige en verbazingwekkende verhaallijn. In dit artikel leest u meer over de gang van zaken rondom het MFA (Brakel) en perikelen rondom de Boulodrome in Zaltbommel.

Lees verder
3 oktober 2023

Nieuwe samenstelling bestuur SP Bommelerwaard

Foto: Vlasta de Groot - Piskora / Vlasta de Groot - Piskora

Op een korte algemene ledenvergadering, voorafgaand aan de openbare bijeenkomst met Tiny Kox, spraken de leden zich uit over een nieuwe samenstelling van het bestuur. Met goedkeuring van de achterban werden alle voorgedragen leden officieel geïnstalleerd als bestuursleden van de lokale afdeling SP Bommelerwaard. 

Lees verder
3 oktober 2023

Geslaagde openingsbijeenkomst met Tiny Kox

Foto: Stef Dingemans / Stef Dingemans

Op zondag 24 september verklaarde Tiny Kox samen met de lokale SP afdeling het nieuwe politieke seizoen voor geopend. 
Kox sprak over het 'linkse antwoord op de verrechtsing van de politiek en samenleving' en beantwoordde vragen van de aanwezige leden en geïnteresseerden. Hij herinnerde het publiek aan de altijd aanwezige kernwaarden van de SP en het hebben van 'hoop' om daadwerkelijk de samenleving socialer te maken.

Lees verder
29 augustus 2023

Startbijeenkomst met Tiny Kox op 24 september

Op zondag 24 september organiseert de SP Bommelerwaard een startbijeekomst voor haar leden en andere geïnteresseerden. Nu het zomerreces voorbij is en het politieke seizoen weer van start is gegaan beginnen we het jaar vol goede moed. Dat doen we samen met niemand minder dan Tiny Kox, die zal spreken over het antwoord van de SP op de verrechtsing van de politiek.

Lees verder
29 augustus 2023

SP in gesprek met inwoners op braderie Zaltbommel

Foto: Stef Dingemans / Stef Dingemans

De SP Bommelerwaard was ook dit jaar (als enige politieke partij!) weer aanwezig op de braderie in Zaltbommel. Enthousiaste actieve leden hebben de gehele dag de rood/witte kraam bemand en vele gesprekken gevoerd met inwoners. Zij hebben daarbij hun zorgen en wensen gedeeld met onze partij, die wij zorgvuldig gaan bespreken en waar nodig actie op zullen ondernemen. 

Lees verder
7 juli 2023

Algemene beschouwingen (perspectiefnota) 2023 - Moties

Foto: SP / SP

Traditioneel gezien dienen de verschillende politieke partijen tijdens de algemene beschouwingen ook enkele moties in. Deze editie waren er in totaal relatief weinig moties waarover gesproken werd. In dit artikel wordt kort ingegaan op het tweetal moties dat is ingediend door de SP fractie alsmede op een enkel andere relevante moties die tijdens de avond van de perspectiefnota zijn besproken.

Lees verder
7 juli 2023

Algemene beschouwingen (perspectiefnota) 2023

Foto: Stef Dingemans / Gemeente Zaltbommel

Donderdag 6 juli stond in het teken van de perspectiefnota. Tijdens deze speciale raadsvergadering werd de gemeentebegroting voor de komende jaren besproken. Alle politieke partijen lieten daarbij hun licht schijnen op de huidige sociaal-, politieke situatie tijdens de zogenoemde algemene beschouwingen en onderschreven enkele zaken met passende en relevante moties. De SP fractie richtte zich met haar speech op de magere ambities van het college en riep op tot meer actie, daadkracht én samenwerking.

Lees verder
3 juli 2023

SP komt in actie voor Scoutingvereniging St. Martinus Zaltbommel

Foto: Stef Dingemans / Stef Dingemans

Het clubgebouw van scoutingvereniging St. Martinus Zaltbommel verkeert in een erbarmelijke staat. In de zoektoch naar het realiseren van een nieuw clubgebouw hebben enkele actieve jeugdleden contact gezocht met de SP Bommelerwaard, die vervolgens direct actie heeft ondernomen. Zo is in juni de voltallige gemeenteraad op bezoek geweest bij de scoutingvereniging en is er een motie opgesteld waarin de SP het college verzoekt om in actie te komen.

Lees verder

Pagina's