h
15 mei 2024

Burgemeester van Maaren gooit zijn eigen ruiten in

Het lijkt wel een feuilleton zonder einde. Het verhaal van de Burgemeester van Zaltbommel en het raammysterie. Al sinds februari is de gemeente Zaltbommel in de ban van deze worstelingen van Burgemeester van Maaren en er lijkt vooralsnog maar geen eind aan te komen. Juist door zijn handelen in dit proces gooit hij juist zijn eigen ruiten in. Lees hieronder een korte reconstructie vanuit het SP - perspectief en hoe te handelen de komende tijd.

Lees verder
13 mei 2024

Cultuurfestival Bommelerwaard houdt zicht op 2e editie

De 2e editie van het Cultuurfestival Bommelerwaard stond op losse schroeven en de organiserende stichting (Kunstmin) had weinig hoop op een tweede jaargang. Het recept van onvrede was bekend en bestond uit dezelfde ingrediënten die we inmiddels zo goed kennen. Een mix van gebrekkige communicatie, vage en niet nagekomen beloften, loze woorden en een gebrek aan regie bij de gemeente zorgde voor een (wederom) ontevreden stichting.

Lees verder
16 april 2024

Inspirerend bezoek buurtzorghuis 't Hageltje in Oss

Foto: Stef Dingemans / Stef Dingemans

Het bezoek aan het allereerste zorgbuurthuis van Nederland in Oss heeft gezorgd voor veel enthousiasme en inspiratie. Op zaterdag 13 april jl. trokken enkele geïnteresseerden SP'ers uit de Bommelerwaard naar Oss. Hier werden zij hartelijk ontvangen door initiatiefneemster Marie-Therese Janssen die ons meer vertelde over deze sociale woonvorm en ons een blik gunde in een van de appartementen.

Lees verder
8 april 2024

Majeure projecten eindigen in mineur

Foto: Luseen Leiber / Getty Images/iStockphoto

Het zijn de hoogtepunten uit het bestuursakkoord (ZVV, SGP, VVD), de drie grote ambitieuze projecten waar het college tijdens deze raadsperiode (2022-2026) groots mee wilde uitpakken. De multifunctionele accommodatie (MFA) in Brakel, het nieuwe cultuurcluster in Zaltbommel en de ontwikkeling van het gebied rondom de Bossche Poort in Zaltbommel. Wat vol enthousiasme en met enige hoogmoed (hubris) werd gepresenteerd zorgt halverwege de raadsperiode voor veelal droeve en teleurgestelde gezichten. Een overzicht aan de hand van de structuur van een Griekse tragedie.

Lees verder
3 april 2024

SP structureel aanwezig in ontmoetingsplek de steiger

Foto: Stef Dingemans / Stef Dingemans

De SP Bommelerwaard is vanaf april iedere eerste woensdag van de maand actief aanwezig binnen ontmoetingsplek de steiger in Zaltbommel. Hier spreken ze met de andere gasten, luisteren naar verhalen, en bespreken mogelijke problemen of lastige kwesties. Waar mogelijk proberen ze de mensen die dat nodig hebben te ondersteunen door ze naar de juiste kanalen te verwijzen, het aan de fractie door te geven of om simpelweg zelf actie te ondernemen. De SP Bommelerwaard wil op deze manier een brug vormen tussen 'de politiek' en haar inwoners.

Lees verder
3 april 2024

SP pleit succesvol voor behoud luchtalarmeringssysteem

Foto: Sirozy / Shutterstock / Sirozy

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 21 maart j.l. unaniem ingestemd met een door de SP ingediende motie die pleit voor het behoud van het luchtalarmeringssysteem. Fractievoorzitter Stef Dingemans geeft aan dat het juist van belang is om in een gemeente met een hoogrisicoprofiel te zorgen voor een zo'n sterk mogelijk veiligheidssysteem.

Lees verder
6 maart 2024

SP BOMMELERWAARD BEZOEKT IN APRIL HET ZORGBUURTHUIS IN OSS

Foto: Zorgbuurthuis Oss / Marie-Therese Janssen

Zaterdag 13 april gaat de SP Bommelerwaard op excursie naar Oss, je bent van harte welkom om mee te gaan!
Hier gaan wij namelijk op bezoek bij het allereerste zorgbuurthuis van Nederland. Dit is een initiatief dat onder leiding van Lilian Marijnissen samen met zorgexperts, zorgverleners en zorgbestuurders en een architect is bedacht en gerealiseerd binnen het SP-bolwerk Oss.

Lees verder
19 februari 2024

Gemeenteraad neemt beslissing over 'vergissing' Burgemeester van Maaren

Foto: Luuk Schudde / wikiportret.nl

Met het oliebollen debacle nog vers in het geheugen werd de gemeenteraad in de week voor carnaval abrupt bijeengeroepen voor een besloten raadsvergadering. Dit naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over het handelen van Burgemeester van Maaren inzake verbouwingen aan zijn monumentale woonhuis en een mogelijke integriteitskwestie.

Lees verder
19 februari 2024

SP tikt Burgemeester op de vingers vanwege ontbrekende zienswijzen VRGZ

Foto: Vecteezy

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari stond de behandeling van een aantal documenten m.b.t. de regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen op de agenda. Normaliter geen spannende materie die zodoende afgedaan kan worden als hamerstuk. Daar komt verandering in als blijkt dat er enkele belangrijke toezeggingen ontbreken bij de zienswijze van de VRGZ op het risicoprofiel en het beleidsplan. Gelukkig was de SP fractie scherp en riep de burgemeester tot de orde.

Lees verder
17 januari 2024

Oliebollen Onrecht

Foto: Misty

Burgemeester Pieter van Maaren ontstak op oudejaarsdag iets te enthousiast én te vroeg, de lont om het nieuwe jaar in te luiden, door de oliebollenkraam van de firma Duijts gedurende de dag te sluiten. Een beslissing die desondanks zorgde voor een knetterend uiteinde. Niet alleen binnen de gemeente maar door het gehele land leidde deze beslissing tot onbegrip en tot felle kritiek op de Burgemeester. De SP-fractie van Zaltbommel handelde snel en nam direct contact op met de eigenaren om met diens instemming schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Lees verder

Pagina's