h
3 april 2024

SP structureel aanwezig in ontmoetingsplek de steiger

Foto: Stef Dingemans / Stef Dingemans

De SP Bommelerwaard is vanaf april iedere eerste woensdag van de maand actief aanwezig binnen ontmoetingsplek de steiger in Zaltbommel. Hier spreken ze met de andere gasten, luisteren naar verhalen, en bespreken mogelijke problemen of lastige kwesties. Waar mogelijk proberen ze de mensen die dat nodig hebben te ondersteunen door ze naar de juiste kanalen te verwijzen, het aan de fractie door te geven of om simpelweg zelf actie te ondernemen. De SP Bommelerwaard wil op deze manier een brug vormen tussen 'de politiek' en haar inwoners.

Lees verder
3 april 2024

SP pleit succesvol voor behoud luchtalarmeringssysteem

Foto: Sirozy / Shutterstock / Sirozy

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 21 maart j.l. unaniem ingestemd met een door de SP ingediende motie die pleit voor het behoud van het luchtalarmeringssysteem. Fractievoorzitter Stef Dingemans geeft aan dat het juist van belang is om in een gemeente met een hoogrisicoprofiel te zorgen voor een zo'n sterk mogelijk veiligheidssysteem.

Lees verder
6 maart 2024

SP BOMMELERWAARD BEZOEKT IN APRIL HET ZORGBUURTHUIS IN OSS

Foto: Zorgbuurthuis Oss / Marie-Therese Janssen

Zaterdag 13 april gaat de SP Bommelerwaard op excursie naar Oss, je bent van harte welkom om mee te gaan!
Hier gaan wij namelijk op bezoek bij het allereerste zorgbuurthuis van Nederland. Dit is een initiatief dat onder leiding van Lilian Marijnissen samen met zorgexperts, zorgverleners en zorgbestuurders en een architect is bedacht en gerealiseerd binnen het SP-bolwerk Oss.

Lees verder
19 februari 2024

Gemeenteraad neemt beslissing over 'vergissing' Burgemeester van Maaren

Foto: Luuk Schudde / wikiportret.nl

Met het oliebollen debacle nog vers in het geheugen werd de gemeenteraad in de week voor carnaval abrupt bijeengeroepen voor een besloten raadsvergadering. Dit naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over het handelen van Burgemeester van Maaren inzake verbouwingen aan zijn monumentale woonhuis en een mogelijke integriteitskwestie.

Lees verder
19 februari 2024

SP tikt Burgemeester op de vingers vanwege ontbrekende zienswijzen VRGZ

Foto: Vecteezy

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari stond de behandeling van een aantal documenten m.b.t. de regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen op de agenda. Normaliter geen spannende materie die zodoende afgedaan kan worden als hamerstuk. Daar komt verandering in als blijkt dat er enkele belangrijke toezeggingen ontbreken bij de zienswijze van de VRGZ op het risicoprofiel en het beleidsplan. Gelukkig was de SP fractie scherp en riep de burgemeester tot de orde.

Lees verder
17 januari 2024

Oliebollen Onrecht

Foto: Misty

Burgemeester Pieter van Maaren ontstak op oudejaarsdag iets te enthousiast én te vroeg, de lont om het nieuwe jaar in te luiden, door de oliebollenkraam van de firma Duijts gedurende de dag te sluiten. Een beslissing die desondanks zorgde voor een knetterend uiteinde. Niet alleen binnen de gemeente maar door het gehele land leidde deze beslissing tot onbegrip en tot felle kritiek op de Burgemeester. De SP-fractie van Zaltbommel handelde snel en nam direct contact op met de eigenaren om met diens instemming schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Lees verder
22 november 2023

Bommelerwaardse campagne ten einde - nu is het aan de kiezer

Foto: Vlasta de Groot - Piskora / Vlasta de Groot - Piskora

De SP Bommelerwaard trok de afgelopen periode door onze gemeenten. Zowel in Maasdriel als Zaltbommel hebben enthousiaste vrijwilligers flyers uitgedeeld, met inwoners gesproken, posters geplakt en tomatensoep en stemadvies uitgedeeld. Vandaag neemt de kiezer het stokje over en zal in het stemhokje de nationale koers voor de komende jaren bepalen. Hoewel de peilingen treurig stemmen, houden we hoop op een nieuwe sociale koers met een sterke SP.

Lees verder
17 november 2023

Lilian Marijnissen neemt eerste exemplaar Bommelerwaards kookboek in ontvangst

Foto: Vlasta de Groot - Piskora / Vlasta de Groot - Piskora

Lilian Marijnissen neemt eerste exemplaar Bommelerwaards kookboek in ontvangst

Lees verder
3 oktober 2023

Het Brakel Debacle & De Ballen van Goud

Het klinkt als een verhaal van suske en wiske maar speelt zich toch echt af in de Bommelerwaard. In plaats van een heroïsch avontuur van de welbekende stripfiguren met een goed einde, betreft het hier een droevige en verbazingwekkende verhaallijn. In dit artikel leest u meer over de gang van zaken rondom het MFA (Brakel) en perikelen rondom de Boulodrome in Zaltbommel.

Lees verder
3 oktober 2023

Nieuwe samenstelling bestuur SP Bommelerwaard

Foto: Vlasta de Groot - Piskora / Vlasta de Groot - Piskora

Op een korte algemene ledenvergadering, voorafgaand aan de openbare bijeenkomst met Tiny Kox, spraken de leden zich uit over een nieuwe samenstelling van het bestuur. Met goedkeuring van de achterban werden alle voorgedragen leden officieel geïnstalleerd als bestuursleden van de lokale afdeling SP Bommelerwaard. 

Lees verder

Pagina's