h

Algemene beschouwingen (perspectiefnota) 2023

7 juli 2023

Algemene beschouwingen (perspectiefnota) 2023

Foto: Stef Dingemans / Gemeente Zaltbommel

Donderdag 6 juli stond in het teken van de perspectiefnota. Tijdens deze speciale raadsvergadering werd de gemeentebegroting voor de komende jaren besproken. Alle politieke partijen lieten daarbij hun licht schijnen op de huidige sociaal-, politieke situatie tijdens de zogenoemde algemene beschouwingen en onderschreven enkele zaken met passende en relevante moties. De SP fractie richtte zich met haar speech op de magere ambities van het college en riep op tot meer actie, daadkracht én samenwerking.

De perspectiefnota zelf is dit jaar een flinterdun exemplaar. De begeleidende tekst gaat over alle financiële cijfers die van toepassing zijn op de gemeente Zaltbommel. Hoewel het college concludeert dat het momenteel financieel erg goed gaat met de gemeente, zien we dat absoluut niet terug in de projecten en ambities die daarbij horen. Het tegenovergestelde is juist zichtbaar, de hoofdmoot van dit college beperkt zich namelijk tot drie grote (fysieke) projecten die al voor aanvang van deze bestuursperiode in gang zijn gezet. Namelijk het MFA in Brakel, de herinrichting van het gebied rondom de Bossche poort en het Cultuurcluster. Belangrijke dossiers, maar erg mager voor een college dat zichzelf ambitieus noemt. Zeker met de wetenschap dat er vrijwel niets instaat over relevante en actuele problematieken zoals de toegenomen sociale ongelijkheid, de toegenomen armoede, de klimaatproblematiek, de energiecrisis of de problemen rondom volkshuisvesting. 

De SP stipte in haar beschouwing deze missende onderdelen meerdere malen aan en riep op tot actie en urgentie. Nu is de tijd om plannen te realiseren in plaats van ze uit te stellen. Daarbij bracht de SP ook de noodzaak naar voren om breder te kijken en meerdere perspectieven mee te nemen in de beslissingen. Veel doelgroepen worden nu niet bediend, voelen zich niet gehoord en worden hierdoor benadeeld. Participatieprocessen zijn ondermaats en worden door de meeste bewoners als ontoereikend ervaren. 

Samenwerking is in deze periode dan ook van groot belang. Niet alleen in de raadszaal waar verschillende partijen elkaar dienen te vinden om te werken aan maatschappelijke vraagstukken, maar ook in de samenleving zelf. De samenwerking met maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en andere relevante actoren. De gemeente moet er voor haar inwoners zijn, niet andersom, en dus waar nodig de hand toereiken en groepen, instanties of verenigingen actief ondersteunen. Om dit te illustreren heeft de SP een motie opgesteld om als gemeente een meer actieve rol te nemen in het ondersteunen van de scoutingvereniging St. Martinus Zaltbommel (zie ook een eerder nieuwsbericht over dit onderwerp). Aansluitend is door de SP een motie ingediend over het oprichten van een onafhankelijk mediafonds. In het losse nieuwsbericht leest u daarover meer.

Interesse in de volledige tekst van de algemene beschouwingen? Download die hieronder als bijlage.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier