h

Milieu

Motie aangenomen om gebruik ballonnen te ontmoedigen

In Het Kontakt is te lezen dat de motie van SP en PvdA/GL over het niet meer gebruiken van ballonnen is aangenomen.

Lees verder

U bent hier