h

Zorg

3 september 2020

Zo veel lieve reacties

Foto: Tineke

Wat een leuke, lieve en positieve reacties op de schoenen actie!

Lees verder
30 augustus 2020

Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel!

Foto: familie Van Knijff

Volgende week zaterdag 5 september is de grote online zorgactie. Een groep zorgverleners wil meer dan alleen online actievoeren, en hebben de SP gevraagd om hun initiatief te ondersteunen. Onder het motto ‘Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel!’ gaan ze zoveel mogelijk schoenen inzamelen. Deze schoenen gaan we op het Malieveld neerzetten en staan symbool voor de plek waar jij had willen staan op 5 september. Dit is een fantastisch initiatief en wij omarmen dit!

Lees verder
20 november 2019

Verpleegkundigen Jeroen Bosch Ziekenhuis in actie!

Foto: Tineke van Dijk

Bommelerwaarders demonstreerden bij het Binnenhof

Lees het artikel op de site van Kijk op Bommelerwaard.nl.

Lees verder
27 november 2016

Manifestatie Nationaal Zorgfonds Den Haag

Foto: Tineke van Dijk / Tineke van Dijk

Bijna vierduizend activisten kwamen gisteren met 43 bussen naar Den Haag voor de landelijke aftrap van het Nationaal ZorgFonds. Ook onze afdeling was uiteraard present! In een barstensvolle tent spraken strijders van het eerste uur Cobie Groenendijk, Bob van Ravensberg (fysiotherapeut en lid van SP Amersfoort) en Bart Bruijn (huisarts) de enthousiaste aanwezigen toe. Ook de SP, 50+ en de Partij voor de Dieren waren present, evenals verschillende belangenorganisaties en omroep MAX. 'Mensen kunnen het eigen risico niet meer betalen. We moeten nu de politiek onder druk zetten', hield Emile Roemer de activisten voor. 'We gaan dit winnen!'. Zijn boodschap aan overige partijen: 'zet je ego opzij en doe mee met het Nationaal ZorgFonds!' werd met luid gejuich begroet.

Lees verder
19 september 2016

Zet de zaag in het eigen risico!

Foto: SP

Het zal je niet ontgaan zijn. Al tijden is de SP samen met mensen uit de zorg – of ze nu patiënt of zorgverlener zijn – bezig met het vormen van een Nationaal Zorgfonds.  Steun kregen we al van onder meer FNV Zorg en Welzijn en het PvdA Ouderennetwerk. Als je nog niet ondertekend hebt, doe dat dan snel, we kunnen je steun goed gebruiken en al meer dan 142.000 mensen gingen je voor. We willen de marktwerking uit de zorg slopen, we willen dat zorg weer draait om mensen beter maken in plaats van geld verdienen… en we willen de zaag zetten in het eigen risico. Die boete op ziek zijn moet van tafel.

Lees verder
27 augustus 2016

Informatie avond Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

In de Bommelerwaard zullen in de maand september in verschillende plaatsen informatieavonden worden georganiseerd over het Nationaal Zorgfonds zonder eigen bijdrage. De eigen bijdrage van € 385 in het huidige verzekeringsstelsel blijkt voor veel mensen een te grote uitgave te zijn. Zij gaan daardoor zorg mijden of komen in financiële problemen omdat ze die jaarlijks terugkerende last niet meer kunnen dragen.

Lees verder
18 mei 2016

Aan de slag!

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep in Utrecht uitspraak gedaan in 3 zaken die ter beoordeling zijn voorgelegd. De Raad heeft vandaag beslist dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt en daarmee zegt zij dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke hulp aan zorgvragers. Dat betekent dat gemeenten hun ingezette beleid veelal moeten herzien.

Lees verder
6 januari 2016

Informatie bijeenkomst Thuiszorg

Foto: SP / Wevers juristen

De 10 gemeenten in Rivierenland hebben een forse bezuiniging doorgevoerd. Hierdoor krijgen cliënten te maken met een fors aantal uren minder thuiszorg. Cliënten krijgen van de gemeente zonder gedegen onderzoek minder zorg toegewezen. Hierdoor komen zorgbehoevende cliënten in de problemen en moeten thuiszorgmedewerkers in minder tijd (nog) meer doen en dat ook nog eens voor 20 tot 30% minder loon. Dit kan niet en mag niet! Onlangs maakte de FNV afspraken met staatssecretaris Van Rijn en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor het behoud van zorg. Het is belangrijk dat deze afspraken goed worden nageleefd. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier