h

Veerdiensten zijn een publiek goed!

3 mei 2023

Veerdiensten zijn een publiek goed!

De veerdiensten in de gemeente Zaltbommel staan onder druk. In onze mooie waterrijke omgeving, die letterlijk wordt begrenst door twee grote rivieren, wordt er aan beide zijden bezuinigd op de veerdiensten. De SP Zaltbommel strijd hiertegen en pleit juist voor toegangkelijkere en betaalbare veerdiensten over de Maas en Waal.

Aan de zuidkant van onze gemeente speelt de vraag of de pondjes die varen over de Bergsche Maas voortaan tarieven gaan vragen voor het overzetten van reizigers. Deze pondjes zijn varen als sinds jaar en dag reizigers gratis naar de overzijde vanwege een historisch recht. De stichting Bergsche maasveren die deze veerdiensten momenteel bestiert geeft aan dit niet meer kosteloos te kunnen verzorgen. Alle hierbij betrokken oevergemeenten zijn hierover geïnformeerd en in de gemeenteraad is er over gesproken. De SP heeft hierbij de wethouder op het hart gedrukt zich hard te maken voor het kosteloos in stand houden van deze pondjes en/of op zoek te gaan naar (financiële) ondersteuning bij de gemeenten en provincie. De aanstonde tariefverhoging zorgt immers voor meer mensen die niet kunnen of willen omreizen, áls er al een alternatief in de buurt aanwezig is. Met als gevolg, hogere kosten, hogere co2 uitstoot én langere reistijd.

Ook de veerdiensten op de Waal staan onder druk. Deze veerdiensten zijn verbonden met het Gelders Veerfonds waarvan de financiële middelen bijna zijn opgedroogd. De provincie Gelderland heeft aangegeven dat er verder geen alternatieven worden aangeboden. Veerdiensten worden zodoende niet (meer) als publiek goed gezien maar overgelaten aan de markt. Dat betekent dat er niet in eerste instantie wordt gekeken naar de rol van de veerdiensten om bereikbaarheid en toegangkelijkheid te vergroten maar naar de mogelijkheden om middels de veerdiensten financieel gewin te behalen. Niet winstgevende veerdiensten zijn immers volgens deze gedachtegang niet rendabel en zullen verdwijnen. Tijd voor de gemeente (én provincie!) om die gedachtegang te herzien. Veerdiensten zijn, evenals busverbindingen broodnodige vormen van openbaar vervoer en zodoende een publiek goed. De taak van de overheden is hier om dit te faciliteren en niet om nu weg te kijken. 
De SP Zaltbommel heeft hierover kritische (schriftelijke) vragen gesteld om in onze gemeente het college aan te sporen tot handelen. Een eerste antwoord leert dat ze hier positief tegenaan kijken. Uiteraard houden we het in de gaten of ze daadwerklijk ook tot handelen overgaan.

Laat ook uw steun blijken middels de petitie 'Behoud de Gelderse Veren': Behoud de Gelderse veren - Petities.nl

Reactie toevoegen

U bent hier