h

Succes in dossier Sachem: betere verslaglegging én een oefening

29 januari 2022

Succes in dossier Sachem: betere verslaglegging én een oefening

Foto: Joost J. Bakker / Wikimedia Commons

Zolang de SP-afdeling Bommelerwaard bestaat volgt ze het hoog risico chemiebedrijf Sachem nauwgelet. Dit bedrijf, dat tegenwoordig nooit meer zo dicht bij woningen gebouwd zou mogen worden, kan bij een ramp een gaswolk produceren die levensgevaarlijk is voor de hele stad Zaltbommel. Sinds de SP in de gemeenteraad van Zaltbommel zit vraagt ze dan ook regelmatig de aandacht voor de gevaren van de fabriek (zie bijvoorbeeld hier).

Dankzij contacten met Stichting Veiliger Zaltbommel en Bezorgde Burgers Zaltbommel was de SP erop gewezen dat de verslaglegging van overleggen tussen Sachem, de provincie en het gemeentebestuur leek te ontbreken, en er ook geen fatsoenlijke verslaglegging was van (gevaarlijke) incidenten op het terrein. De SP stelde daar, samen met oppositiepartijen, een reeks schriftelijke vragen over op, maar de beantwoording daarvan stelde ontzettend teleur. Bij bijna alle vragen werd verwezen naar de provincie en inhoudelijk werd geen enkele vraag beantwoord.

Verzoek om inlichtingen

Dit vormde dan ook reden voor SP-raadslid Martijn Stoutjesdijk om een zwaarder instrument in te zetten: een verzoek om inlichtingen. Dit betekent concreet dat hij het College bij de eerstvolgende raadsvergadering in debatvorm nogmaals het vuur aan de schenen kan leggen over zijn schriftelijke vragen. Afgelopen donderdag vond het betreffende debat plaats - en daarbij werden enkele belangrijke successen geboekt.

Foto: Rob Nelisse / Image Workplace

Martijn Stoutjesdijk

Excuses en oefenen

Niet alleen gaf burgemeester Pieter van Maaren ruiterlijk toe dat de vragen van de SP niet goed genoeg beantwoord waren, ook zegde hij toe voortaan toe te zien op goede verslaglegging en een terugkoppeling aan de gemeenteraad bij incidenten bij Sachem. Ook deed hij nog een andere belofte, namelijk dat hij van plan is een grote oefening met de bedrijfsbrandweer, de Veiligheidsregio en de inwoners van de woonwijk De Waluwe te organiseren. De SP, daarin bijgestaan door andere partijen, drongen al lang aan op een oefening omdat bijna niemand in Zaltbommel weet wat de risico's van een ramp bij Sachem zijn en wat je dan moet doen. Stoutjedijk gaf aan blij te zijn met de toezeggingen van de burgemeester en graag op de hoogte gehouden te worden van het verloop van de oefening.

Foto: Joep Dorna / Brabants Dagblad

Artikel in het Brabants Dagblad over het debat

 

Reactie toevoegen

U bent hier