h

Gemeente Maasdriel om opheldering gevraagd

7 juni 2015

Gemeente Maasdriel om opheldering gevraagd

Het bestuur van SP-afdeling Bommelerwaard heeft B&W Maasdriel schriftelijk om opheldering gevraagd over een stukje in het Brabants Dagblad van 15 mei. Daarin stond dat de gemeente voor mensen die ouder zijn dan 75 jaar bekijkt of hun hulpbehoefte kan worden afgehandeld middels een telefoongesprek in plaats van een ‘keukentafelgesprek’. Wij vinden dit leeftijdsdiscriminatie en zijn beducht dat een enkel telefoongesprek niet resulteert in ‘maatwerk’, wat wél verplicht is volgens de wet.

Onze bezorgdheid is niet zonder grond, ook voor de gemeente Zaltbommel. In De Schans spraken wij een echtpaar dat naar hun zeggen niet meer heeft gehad dan een telefonische mededeling, gevolgd door een bezoek van zorgaanbieder Betuwezorg, eveneens een mededeling, dat er een uur per week van de hulp afgehaald werd. Dit werd bevestigd in een brief waarvan wij een kopie ontvingen. Er stond in: ‘na onderzoek door de WMO-consulent’. Hoe zo, onderzoek? N.B.: wij hebben meer van dit soort meldingen nodig om óók de gemeente Zaltbommel onder druk te kunnen zetten. Let wel, iedere cliënt heeft recht op een schriftelijk verslag van het (al dan niet persoonlijke) ‘onderzoek’! Want wie het er niet mee eens is, kan bezwaar maken. Zie ook het bezwaarformulier op onze website.

Reactie toevoegen

U bent hier