h

Buurten in de Buurt

7 juni 2015

Buurten in de Buurt

Foto: SP Bommelerwaard / sp bommelerwaard

Eind mei bezochten enkele bestuursleden de Schans en omgeving in Zaltbommel. Een gebied waar veel senioren woonachtig zijn, waar nog niet zo lang geleden de SOOS werd opgeheven omdat de kosten van de huur van de ruimte voor de organisatie onacceptabel hoog werden.

Een huurbedrag van € 24.000,=. per jaar is niet meer op te brengen. Zeker niet nu ook de subsidie voor het runnen van de SOOS grotendeels is gekort. De beheerder en het bestuur hadden geen andere keuze dan over te gaan tot sluiting. Veel mensen die gebruik maakten van de SOOS, er gingen koken en eten met elkaar, een potje biljart spelen of een kaartje leggen, moeten nu uitwijken naar de Aak of thuis achter de geraniums blijven zitten. Veel mensen betreuren het besluit van sluiting. Zo ook het bestuur van onze afdeling. Alhoewel het er op lijkt dat het een onomkeerbaar besluit is, heeft deze kwestie de aandacht van het wijkplatform Spellewaard, dat alles wil proberen om een doorstart te realiseren zodat deze voorziening voor de Schans en omgeving kan worden voortgezet.

Tijdens het bezoek aan de Schans hebben wij de bewoners ook ondervraagd over de veiligheid van wonen, de zorgen die er leven omtrent de veranderingen in de zorg, over armoede [hierover zal in het Inlegvel van de maand juli veel aandacht zijn en daarom gaan we er hier niet verder op in] en alle andere zaken die men met ons wilde delen.

Alle mensen die we spraken waren openhartig en wilden veel zaken met ons delen. We zijn in bijna alle gevallen heel hartelijk ontvangen. Het is opvallend dat veel ondervraagden tevreden zijn met de omgeving waarin ze wonen. Hoewel er sprake was van een korte periode van overlast door jongeren en dealers, is hierop adequaat gereageerd door de politie. Sinds deze frequent op wisselende tijden surveilleert door de wijk, is de rust weergekeerd.

Het verdwijnen van ALDI uit de wijk is voor veel mensen een groot probleem gebleken. Zij begrijpen niet dat de gemeente dit zo maar heeft laten gebeuren. Zij moeten nu hun boodschappen doen verder van huis. Dat levert voor velen moeilijkheden op omdat zij hierbij vaak afhankelijk zijn van familie die niet in de stad woonachtig zijn en soms meer dan 50 km moeten reizen om hun familie te komen helpen. Een enkeling sprak uit blij te zijn met de komst van de winkelwagen en verwacht heel veel van de komst van een vestiging van winkelketen Hoogvliet Vers in december van dit jaar.

Veel bewoners maken gebruik van huishoudelijke hulp die wordt geleverd door diverse aanbieders. Over het algemeen is men tevreden met de hulp die wordt geboden, maar er is nog steeds onzekerheid over of dit voor de toekomst blijft zoals het is. Bij sommige bewoners is al een korting van het aantal uren hulp ingegaan of aangezegd. Men wacht naar onze mening gelaten af of het resultaat van de hulp hetzelfde blijft. Een van de mensen vertrouwde ons toe dat haar hulp voor haar de boodschappen deed omdat ze slecht ter been is en geen mantelzorgers in de directe omgeving heeft. Zij merkte op: “Ik mag in een schoon huis dus gerust omkomen van de honger en dorst”. In één geval konden wij de huishoudelijke hulp zelf in het gesprek betrekken. Ook die bleek zich grote zorgen te maken: zij krijgt het werk niet meer klaar nu ze van 4 naar 3 uur per week terug moet.

 

Reactie toevoegen

U bent hier