h

Stem SP in 2018

7 februari 2014

Stem SP in 2018

De afdeling Bommelerwaard van de SP is sinds april 2013 zelfstandig. In haar werkgebied zijn er twee gemeenten: Maasdriel en Zaltbommel. Het aantal leden dat de jonge afdeling telt (totaal 80) is redelijk, maar de gewenste groei in ledental blijft achter bij de verwachtingen. Vooral het aantal actieve leden - leden die 'klusjes' voor de afdeling doen - is klein.

Het bestuur van de afdeling heeft zich in het voorjaar van 2013 gebogen over de vraag of de afdeling in staat zou zijn mee te doen aan politiek werk in de beide gemeenteraden. De conclusie was dat het aantal SP-leden in Maasdriel te gering was om aan de raadsverkiezingen van maart 2014 mee te doen. Tevens werd besloten om in het najaar te bekijken of de afdeling in de gemeente Zaltbommel een gooi zou doen naar raadszetels.

Er is vanaf de zomer gediscussieerd over de vraag of we in staat zouden zijn een serieuze poging te doen om raadszetels te bezetten. Daarbij waren twee punten van belang:

1. Zou de afdeling voldoende actieve leden bezitten om in de raad van Zaltbommel deel te nemen aan politiek werk, zonder dat het afdelingswerk en haar acties in gevaar komen.

2. Zou het lukken om met een aansprekende lijst met kandidaten de verkiezingen in te gaan.

Het eerste punt van overweging liet reden voor twijfel. Het tweede punt leek te slagen, maar er ontstonden problemen omdat de afdeling er niet in slaagde een lijsttrekker te vinden. De verwachting was dat de partij in de raadsverkiezingen zeker één, maar mogelijk twee zetels zou kunnen behalen. Dan is het van belang een sterke raadsfractie te hebben. Daar was niet iedereen van overtuigd.
 
Na uitvoerig beraad  werd uiteindelijk besloten in beide gemeenten niet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 mee te doen. Wij richten ons op de verkiezingen in 2018 en verwachten dat de afdeling dan klaar zal zijn om ook aan het werk in de gemeenteraad deel te nemen. Ondertussen steken we onze tijd en energie in het afdelingswerk en acties. We zien elkaar hopelijk snel, niet in de raad maar op straat.

Reactie toevoegen

U bent hier