h

SP tikt Burgemeester op de vingers vanwege ontbrekende zienswijzen VRGZ

19 februari 2024

SP tikt Burgemeester op de vingers vanwege ontbrekende zienswijzen VRGZ

Foto: Vecteezy

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari stond de behandeling van een aantal documenten m.b.t. de regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen op de agenda. Normaliter geen spannende materie die zodoende afgedaan kan worden als hamerstuk. Daar komt verandering in als blijkt dat er enkele belangrijke toezeggingen ontbreken bij de zienswijze van de VRGZ op het risicoprofiel en het beleidsplan. Gelukkig was de SP fractie scherp en riep de burgemeester tot de orde.

Het was de SP fractie en ondersteuning opgevallen dat er enkele toezeggingen ontbraken in de zienswijze van de VRGZ (veiligheidsregio gelderland zuid). Tijdens een eerdere carrouselbespreking (november 2023) bespreking had de SP namelijk aangekaart dat er enkele gevaarlijke situaties niet zichtbaar waren in het document dat besproken werd. Zo werd er geen melding gemaakt over de verspreiding (en hoe aan te pakken) van gevaarlijke dierziekten, situaties die bijvoorbeeld veelvuldig in onze gemeente voorkomen rondom (mega)stallen. Ook werd er geen melding gemaakt over het vervoer van gevaarlijke chemicaliën over het spoor. 
Dit terwijl juist ons spoor veelvuldig gebruikt wordt voor dergelijke vervoer, en wat des te meer in het zicht moet zijn voor de VRGZ doordat er enkele risicovolle bedrijven zich dan weer juist langs dat spoor bevinden. De VRGZ dient juist simpelweg op de hoogte te zijn van dit soort gevaarlijke situaties om daar bij een escalatie snel te kunnen handelen.

Tijdens de raadsvergadering kaartte SP fractieleider Stef Dingemans deze missende zienswijzen aan waarop de portefeuillehouder (Burgemeester van Maren) aangaf dat inderdaad de volgorde onjuist was. De gemeenteraad had nog geen inzicht gekregen in de verwerkte zienswijze én de reactie van de VRGZ - die blijkbaar in de tussentijd wel binnen was gekomen. Onduidelijk blijf daardoor natuurlijk ook of de gemeenteraad überhaupt deze reactie onder ogen had gekregen. De door de BM voorgelezen reactie van de VRGZ was vrij algemeen en onbeduidend. Op de vervolgvraag van Dingemans of de Burgemeester deze reactie afdoende vond kon hij geen antwoord geven. 

Dingemans benoemde vervolgens een reeks aan niet gecommuniceerde of niet gehaalde uitspraken en toezeggingen met als concreet voorbeeld de (nog niet) gecommuniceerde resultaten van een eerder afgenomen enquête van TIP over de veiligheidsplannen. Hierop volgde wederom een toezegging, dat deze zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden. Op het moment van schrijven is dat niet het geval.

Reactie toevoegen

U bent hier