h

Gemeenteraad neemt beslissing over 'vergissing' Burgemeester van Maaren

19 februari 2024

Gemeenteraad neemt beslissing over 'vergissing' Burgemeester van Maaren

Foto: Luuk Schudde / wikiportret.nl

Met het oliebollen debacle nog vers in het geheugen werd de gemeenteraad in de week voor carnaval abrupt bijeengeroepen voor een besloten raadsvergadering. Dit naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over het handelen van Burgemeester van Maaren inzake verbouwingen aan zijn monumentale woonhuis en een mogelijke integriteitskwestie.

Tijdens de speciaal ingelaste raadsvergadering werd bij aanvang besloten om de kwestie niet het openbaar te bespreken. 
Voorafgaand aan de vergadering schreef de BM al een brief aan de gemeenteraad waarin hij zich schuldbewust toont m.b.t. zijn 'vergissing'

“Van mij mag verwacht worden dat ik zaken verricht conform wet- en regelgeving. Dat is niet gebeurd, hetgeen ik betreur. Mijn oprechte excuses!” Daarnaast meldt hij dat het terugdraaien van de aanpassing niet mogelijk is. “Ik probeer zo goed mogelijk samen te werken om alsnog tot voldoende resultaat te komen voor een toestemming in de vorm van een vergunning. Daarmee zal ik te zijner tijd weer aan de regelgeving voldoen, maar nogmaals, dit had gewoon niet zo gemoeten. Alle lof voor de oplettendheid van de handhavers.”

Na afloop van de gemeenteraadsvergadering werd door vervangend voorzitter dhr. Schreuders een korte verklaring gegeven:

De gemeenteraad heeft besloten geen integriteitsonderzoek in te stellen naar de vergunningsprocedure woning burgemeester.

De gemeenteraad heeft met de burgemeester afgesproken dat hij de raad actief zal blijven informeren over de vergunningsprocedure.

De burgemeester heeft aan de raad toegezegd dat hij er alles aan zal doen om een positief advies van de monumentencommissie en de ODR te krijgen.

De kwestie is door de dhr. Vellekoop, voorzitter van de subcommissie monumenten van de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving Zaltbommel-Maasdriel ook aangegeven bij de provincie Gelderland.

Lees meer op:
Raad vindt integriteitsonderzoek naar burgemeester niet nodig (bommelerwaardgids.nl)
Integriteit burgemeester Zaltbommel heeft wat raad betreft geen onderzoek nodig | Zaltbommel | bd.nl

Reactie toevoegen

U bent hier