h

Nieuwe samenstelling bestuur SP Bommelerwaard

3 oktober 2023

Nieuwe samenstelling bestuur SP Bommelerwaard

Foto: Vlasta de Groot - Piskora / Vlasta de Groot - Piskora

Op een korte algemene ledenvergadering, voorafgaand aan de openbare bijeenkomst met Tiny Kox, spraken de leden zich uit over een nieuwe samenstelling van het bestuur. Met goedkeuring van de achterban werden alle voorgedragen leden officieel geïnstalleerd als bestuursleden van de lokale afdeling SP Bommelerwaard. 

De leden gaven aan erg enthousiast te zijn over de uitbreiding van het bestuur en zijn benieuwd naar de plannen en activiteiten die we in de Bommelerwaard tot uitvoering kunnen gaan brengen. Vijf van de zes bestuursleden blijven actief in hun rol, terwijl we eveneens drie nieuwe bestuursleden verwelkomen.
Een belangrijke reden voor de bestuursverkiezingen is de invulling van de voorzittersfunctie, die het afgelopen half jaar door (secretaris) Martijn Stoutjesdijk werd ingevuld. Dit vanwege de penibele gezondheidstoestand van Tineke van Dijk, die helaas daardoor niet meer in staat was om deze rol, die ze met verve bekleedde, in te vullen.

De voorzittershamer is zodoende overgedragen aan Ad van de Goede. Die direct aangaf om door te willen bouwen op de huidige lijn maar 'niet de nieuwe Tineke te zijn'. Hij zal zijn eigen stijl gebruiken en accenten aanbrengen waar nodig. Ad heeft o.a. de lokale SP actief ondersteunt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en is daarbij veelvuldig actief betrokken bij acties en evenementen.

Verder verwelkomen we ook Vlasta de Groot-Piskora als nieuw bestuurslid. Vlasta heeft een groot sociaal hart en wil niet langer aan de zijlijn blijven staan. Tijdens de SP bijeenkomst met Renske Leijten (2022) werd ze dusdanig gemotiveerd om binnen de SP actief te worden. 
Als derde nieuwe bestuurslid verwelkomen we Henk Wentink, die tijdens de ALV vanwege andere verplichtingen helaas afwezig was. Henk is een tot op het bot gedreven socialist die graag de handen uit de mouwen steekt. Hij is een groot voorstander van meer (SP) activiteit in Maasdriel waar hij woonachtig is en hoopt binnen het bestuur zijn activisme en enthousiasme te gaan gebruiken.

Buiten het aftreden van Tineke van Dijk, blijven de bestuursleden Anneke Ritmeester, Ad Kros, Adriaan de Waal, Martijn Stoutjesdijk en Stef Dingemans zitting houden in het nieuwe bestuur.

Foto: v.l.n.r. Ad van de Goede, Ad Kros, Vlasta de Groot-Piskora, Anneke Ritmeester, Martijn Stoutjesdijk, Stef Dingemans, Adriaan de Waal (Henk Wentink ontbreekt op de foto).

 

Reactie toevoegen

U bent hier