h

Het Brakel Debacle & De Ballen van Goud

3 oktober 2023

Het Brakel Debacle & De Ballen van Goud

Het klinkt als een verhaal van suske en wiske maar speelt zich toch echt af in de Bommelerwaard. In plaats van een heroïsch avontuur van de welbekende stripfiguren met een goed einde, betreft het hier een droevige en verbazingwekkende verhaallijn. In dit artikel leest u meer over de gang van zaken rondom het MFA (Brakel) en perikelen rondom de Boulodrome in Zaltbommel.

Het Brakel Debacle.
Wat ooit begon als een droom lijkt te verzanden in een nachtmerrie. Bijna 10 jaar geleden ontstond het idee om lokaal de handen ineen te slaan en in Brakel een zogenaamd Multifunctionele Accomodatie te realiseren. De voetbalclubs VV Brakel en VV Zuilichem (inmiddels (gedwongen) gefuseerd tot BZC '14 alsmede de scholen Willem van Oranjeschool en de D.W. van Dam van Brakelschool bespraken de mogelijkheden om samen op te trekken. Duidelijk was dat bij iedere partij binnen afzienbare tijd renovaties en vernieuwingen nodig waren, in plaats van dit los te realiseren werd gekozen om een efficientere en duurzamere manier te bedenken die bekend is komen te staan als het MFA Brakel.
Dit project is als concreet burgerinitiatief ontstaan en wordt namens de inwoners dan ook een warm hart toegedragen, de stuurgroep en andere betrokkenen stoppen er erg veel tijd in maar beseffen dat ze samen met de gemeente uiteindelijk de vervolgstappen moeten zetten.

Een concrete vervolgstap stond (eindelijk!) gepland in september (2023). Met een bespreekbijeenkomst op 14/09 en de vaststelling daarvan op 28/09 tijdens de raadsvergadering. Het nieuwe politieke seizoen was nog maar net begonnen en kort voor het zomerreces was duidelijk geworden dat Zaltbommel er financieel goed voorstond. De drie grote projecten van de coalitie (MFA Brakel, gebiedsontwikkeling Bossche Poort, Cultuurcluster) zouden deze periode voorrang en prioriteit krijgen en grote stappen zouden gezet worden om dit te realiseren.
Dat op 14 september het budget, waar al tijden werd gerekend met 10 miljoen, zich 'plots' verdubbelde naar 21 miljoen zorgde dan ook voor ongeloof. Zowel de raadsleden van de oppositie als de aanwezigen (insprekers en gasten) konden hun ergernis dan ook niet verbergen. Een gevoel dat nog versterkt werd doordat de de coaltie trachtte om 'last minute' het onderwerp überhaupt niet te behandelen. Een voorstel dat gelukkig (mede namens een actieve SP) vakkundig werd afgewezen. In de bespreking van 14 september werd de onkunde van het gehele proces pijnlijk duidelijk. De gemeente werd verweten geen regie te nemen, ondermaats te communiceren en geen dadendrang te tonen in tegenstelling tot de stuurgroep die juist tijd blijft steken in de realisatie van het MFA. Op de directe vraag van SP fractieleider Stef Dingemans, die vroeg of men nog wel vertrouwen had in dit college werd met moeite een dun lijntje uitgeworpen naar het college. Beseffende dat de gemeente een partner is die simpelweg nodig is in dit verhaal. 

De wethouder van dienst (Zondag) kon geen duidelijk antwoord geven op de vragen van de oppositie over deze plotselinge financiële wending en de geschiedenis van tegenslagen. Logischerwijs is het verdubbelde bedrag een te hoog bedrag en is het zaak om (alweer!) terug te gaan naar de tekentafel. Zondag dient dan ook spoedig (binnen een maand) contact op te nemen met de stuurgroep met een procesvoorstel. In de twee weken volgend op de bespreking, voorafgaand aan de raadsvergadering heerste een onheilspellende stilte en is het onderwerp t.a.v. de gemeenteraad simpelweg stilgezwegen. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst van het MFA in Brakel.

Ballen van goud
Normaliter is een BERAP (Bestuursrapportage) niet dusdanig spannend voor een gemeenteraad. Dit zijn veelal formaliteiten, documenten die worden gecontroleerd op het proces, met informatie die normaal gesproken dan ook al lang en breed bij de gemeenteraad bekend moet zijn.
Des te schokkender was de BERAP van 2022. Alsof het Brakel Debacle al niet genoeg was zorgde de rapportage voor nog meer verbazing en kritiek op het huidige college. Zo werd hier doodleuk vermeld dat er (nogmaals!) 9 ton bij is gekomen voor de realisatie van een nieuwe locatie voor Petanqueverenining Jeu de Bommel. Deze kleine vereniging van minder dan 100 leden heeft onlangs haar deuren geopend op het gebied rondom de (nieuwe) watertoren. Het bedrag dat hiervoor in eerste instantie was uitgetrokken was al eerder met 7 ton overschreden. Een te groot bedrag volgens velen raadsleden en de kritiek was destijds niet mals. Schoorvoetend is de raad akkoord gegaan met die benodigde ophoging. Ongeloof maakte zich dan ook meester van de zaal toen bleek dat er wederom bijna een miljoen euro aan gemeenschapsgeld is besteed aan de oprichting van het 'Boulodrome'. De wethouder (Zondag) excuseerde zich meerdere malen voor deze uitgaven die in zijn ogen een grove fout betroffen van zijn departement. Terugdraaien was alleen niet mogelijk, het geld is immers al uitgegeven. Meerdere oppositiepartijen stelden kritische vragen over de gang van zaken, hoe dit voorkomen had kunnen worden of in de toekomst voorkomen kan worden. Dit is immers niet te verkopen aan de inwoners van Zaltbommel. Het geld is klaarblijkelijk uitgegeven aan lichtmasten en materiaalkosten, dat werd verder niet gespecificeerd en de SP vroeg zich dan ook hardop af of het spel met gouden ballen gespeeld werd.

Om dat geluid luister bij te zetten initieerde het CDA een motie van treurnis, die ondersteunt werd door de SP, CU, GL en D66. De coalitiepartijen zwegen ertoe en frappant genoeg pleitte juiste de PVDA voor een mildere aanpak van de wethouder. Terwijl het Brakel Debacle en situatie rondom de Ballen van goud best treurig zijn.

Einde!
 

 

Reactie toevoegen

U bent hier