h

Algemene beschouwingen 2022

4 november 2022

Algemene beschouwingen 2022

Op donderdag 3 november vonden de algemene beschouwingen plaats in onze gemeente. Tijdens deze speciale raadsvergadering blikten alle partijen terug op de afgelopen jaren en keken op basis van de perspectiefbegroting vooruit naar komende jaren.

Namens de SP sprak fractievoorzitter Stef Dingemans over twee belangrijke elementen. Namelijk, de groeiende kloof tussen kansarm en kansrijk en het dalende vertrouwen van de inwoners in de (lokale) politiek. Hierbij werd aangekaart dat de lasten onevenredig en oneerlijk worden verdeeld tussen de inwoners. Mensen die het al moeilijker hebben krijgen het nog zwaarder te verduren. Zij gaan meer betalen voor de boodschappen, bezinekosten en de (enorme!) stijgingen van de energiekosten. Dit terwijl andere huishoudens gebruikmaken van subsidies en eigen kapitaal (zoals woningen), en zelfs geld toe krijgen op de energierekening!

Deze sociale ongelijkheid werd door de SP in het betoog helder naar voren gebracht met allerlei praktische voorbeelden. Er werd gesproken over de toenemende dagelijkse kosten en het feit dat steeds minder mensen rond kunnen komen. Maar ook de verschillen in bereikbaarheid en afhankelijkheid werden aangestipt tussen mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een steeds minder frequent rijdend (en steeds duurder) openbaar vervoer. Ook de trend dat er steeds meer basisvoorzieningen verdwijnen uit de kernen (en wijken) werd benoemd. Samengevat zien we dat er ook in onze gemeente steeds meer op twee verschillende snelheden wordt gereden. Zij die gemakkelijk meekunnen, de vruchten plukken van beleid en systemen, tegenover zij die hier juist tegenaan lopen. Juist deze laatste groep, wordt steeds meer benadeeld door politieke keuzes. Juist deze laatste groep heeft dan ook steeds minder vertrouwen in de lokale politiek. En juist deze groep ondersteunen wij als SP dan ook juist in de strijd voor gelijke kansen en mogelijkheden.

Om hiermee een start te maken voor de komende jaren heeft de SP enkele moties opgesteld en anderen mede-ingediend. In het losse nieuwsbericht hierover leest u daarover meer.

Interesse in de volledige tekst van de algemene beschouwingen?
Die is hier te downloaden.

 

Reactie toevoegen

U bent hier