h

Van geothermie tot klimaatrechtvaardigheid: de overgang naar duurzame energie is boeiend én ingewikkeld

3 maart 2021

Van geothermie tot klimaatrechtvaardigheid: de overgang naar duurzame energie is boeiend én ingewikkeld

Foto: SP

Gisteren (2 maart 2021) organiseerde de SP Bommelerwaard een gespreksavond over de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Sprekers waren Willem Posthouwer (wethouder duurzaamheid, gemeente Zaltbommel), Evert Mollema (energiebedrijf Engie) en Fenna Feenstra (kandidaat tweedekamerlid SP). Martijn Stoutjesdijk van de afdeling Bommelerwaard zat de avond voor.

Hoewel de opkomst wat tegen viel, hadden de gesprekken tijdens de avond veel diepgang. Wat in ieder geval snel duidelijk was, was hoe complex de energietransitie is. Wethouder Willem Posthouwer besprak met hoeveel groepen hij te maken heeft als hij van de verduurzaming een succes wil maken: bewoners, bedrijven, maar ook andere overheden. Hij schetste hoe zijn plannen voor  geothermie vertraging oplopen omdat de vergunningsaanvraag voor een proefboring zeker een jaar lang op de plank ligt bij het ministerie voor Economische Zaken. Evert Mollema legde uit hoe zijn bedrijf in elke gemeente weer een heel nieuwe puzzel moet leggen voor de beste duurzame oplossingen: in de ene gemeente is wind een goede oplossing, in een andere gemeente kan een installatie voor groen gas behulpzaam zijn. Het is echter iedere keer weer anders en keuzes zijn soms per wijk verschillend. Fenna Feenstra legde in haar verhaal uit dat we daarnaast niet moeten vergeten dat er nog veel te halen is als we slechte woningen beter isoleren (of zelfs vervangen). Bovendien benadrukte ze het belang van klimaatrechtvaardigheid: op dit moment betalen 'normale' mensen enorm veel aan energiebelasting, maar grote bedrijven niet of nauwelijks. Dat zorgt er ook voor dat bedrijven niet geprikkeld worden om te verduurzamen.

In het tweede deel van de avond was er volop ruimte voor gesprek en discussie. Daarbij kwamen alle vormen van energie langs: van biomassa-centrales tot windmolenparken op zee, van kerncentrales tot waterstof. Verschillende sprekers gaven aan dat we niet te lang moeten blijven hangen in allerlei formele procedures en onderzoeken: het klimaatprobleem is zo urgent, dat we geen tijd te verliezen hebben. Dat was ook één van de oproepen die Feenstra mee zou nemen naar de Haagse politiek, verzekerde ze de aanwezigen.

Reacties

helaas deze bijeenkomst gemist, ben ook geen lid van SP...
ben wel actief lid van Energiekring Zaltbommel, vanuit een bijbelse motivatie (laten we zeggen: verantwoordelijkheid voor mens, milieu en planeet)
ken Martij S enigszins van symp. Naar een rechtvaardiger w.economie (jan 21)

Hebben jullie een visie op Energie of Warmte in Zaltbommel?
zo ja, wil je mij die toesturen svp?

Beste Dick, dank voor je bericht en je betrokkenheid bij de energietransitie. Wij hebben op dit moment, behalve enkele algemene uitspraken in ons vorig verkiezingsprogramma, nog geen uitgewerkte visie op Energie en Warmte in Zaltbommel. Dat zal echter zeker wel deel worden van ons verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Mocht je daar input voor hebben, dan is die van harte welkom! Hartelijke groet, Martijn

Reactie toevoegen

U bent hier