h

Een onbegrijpelijk standpunt: coalitie Zaltbommel houdt "begrijpelijk" onderzoek miljoenenstrop Avri tegen

6 november 2020

Een onbegrijpelijk standpunt: coalitie Zaltbommel houdt "begrijpelijk" onderzoek miljoenenstrop Avri tegen

Foto: SP

Rondom afvalverwerker Avri - verantwoordelijk voor de regio Rivierenland (onder meer de Bommelerwaard) - is het zelden rustig. Afgelopen weken kwam het tot een knalharde ruzie tussen de provincie Gelderland en de Avri over een extra bedrag van 10 miljoen euro dat de Avri aan de provincie moet betalen zodat goede zorg van de stortplaatsen gegarandeerd kan blijven worden. Volgens de Avri is die eis van de provincie onredelijk en komt die 10 miljoen euro als een verrassing; in de provincie stelt men echter dat de Avri wel degelijk op de hoogte was en aan wanbestuur gedaan heeft (zie onder meer hier en hier). Wie er gelijk heeft, is niet duidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat er een rekening van 10 miljoen euro op de Avri afkomt. Aangezien de reserves van de Avri geheel leeg zijn, gaat dat geld verhaald worden op de gemeenten - of om precieser te zijn: de inwoners van de gemeenten. Wij allemaal dus.

Je zou denken dat een dergelijke gang van zaken vraagt om een stevig onderzoek, temeer daar dit niet het eerste akkefietje is waarin de Avri een dubieuze rol speelt. De SP fractie was dan ook blij dat in de gemeente Buren een VVD-motie werd aangenomen tot een regionaal raadsonderzoek (lees er hier meer over). Een raadsonderzoek is één van de zwaarste instrumenten die gemeenteraden ter beschikking staat als het gaat om het achterhalen van de waarheid. De motie van de gemeente Buren werd vervolgens ook ingediend en aangenomen in Culemborg en in Maasdriel. De SP-fractie van de gemeente Zaltbommel besloot dan ook tijdens de raadsvergadering van 5 november exact dezelfde motie in de gemeenteraad van Zaltbommel in stemming te brengen. De Avri is een regionaal afvalbedrijf, en dus zou het in onze ogen zeer goed zijn als een dergelijk onderzoek in regionaal verband zou plaatsvinden. Wat schetst echter onze verbazing? Zowel de VVD-wethouder verantwoordelijk voor de Avri (Willem Posthouwer), als de coalitie keerden zich tegen de motie!

Te vroeg? Juist heel "begrijpelijk"!

Waarom wil de coalitie en waarom wil de Avri-wethouder geen onderzoek doen naar de gang van zaken bij de Avri? Volgens de wethouder was het nog "te vroeg" voor een dergelijk onderzoek. Eerst moest er volgens hem een betalingsregeling getroffen worden. Na een interruptie van SP-raadslid Martijn Stoutjesdijk gaf de wethouder echter toe dat het gesprek over de financiën tussen de provincie en de gemeenten gaat, en dat dat een onderzoek naar de Avri (die niet betrokken is bij die gesprekken) helemaal niet in de weg hoeft te staan. Ook klonk het argument dat een onderzoek misschien belastend zou zijn voor de verhoudingen. Die verhoudingen zijn in de ogen van de SP-fractie echter al verziekt. Een onderzoek kan in zo'n situatie juist helpen een frisse start te maken; ze kan in ieder geval weinig kwaad doen. De SP-fractie wees er vervolgens op dat een onderzoek naar de gang van zaken door nota bene Joost Reus, voorzitter van het Avri-bestuur, eerder die dag in een brief "begrijpelijk" genoemd werd en de gemeenteraden verzekerde geheel aan een dergelijk onderzoek mee te zullen werken. Om het geval nog zotter te maken gaat het in dit geval om een VVD-wethouder die een regionaal breed gedragen VVD-motie afwijst...

"Lachwekkende" motie coalitie

Nadat de motie van de SP (gesteund door alle oppositie-partijen) was weggestemd kwam de VVD met een eigen motie. Deze motie riep op "in regioverband een zwaargewicht" aan te stellen om de plooien tussen de Avri en de provincie glad te strijken én om aan waarheidsvinding te doen. Ook na aandringen van onder meer de D66 en de SP bleef echter onduidelijk hoe die waarheidsvinding zou plaatsvinden en of die ooit tot een rapportage aan de gemeenteraden zou leiden. Bovendien was het volstrekt onhelder hoe de coalitie in regioverband iets gaat doen als Zaltbommel de enige gemeente is met een dergelijke aanpak. Jaco Melse (Groep Melse) noemde de motie om die reden dan ook "lachwekkend": waarom zou je als gemeente Zaltbommel een eigen - bovendien veel zwakker - spoor willen gaan bewandelen bij een duidelijk gedeeld probleem? Ondanks deze argumenten werd de motie door de coalitie gesteund (en dus aangenomen), waarbij opgetekend moet worden dat een aantal coalitiepartijen (onder meer ZVV) geen poging deden hun steun voor de motie te motiveren. 

Het moge duidelijk zijn dat voor de SP de kous hiermee nog niet af is. Zodra duidelijk wordt wat de andere regio-gemeenten voor onderzoek gaan opzetten, zullen wij wederom vragen of de gemeente Zaltbommel zich bij dit initiatief kan aansluiten. Aangezien het waarschijnlijk nog wel een tijdje zal duren voordat hier nieuws over naar buiten komt, kan de wethouder dan in ieder geval niet meer zeggen dat het onderzoek "te vroeg" komt... Ondertussen blijven wij als fractie wel met vragen zitten. Wij vinden het met name nog steeds onbegrijpelijk dat de coalitie zich zo verzet tegen een gedegen onderzoek, terwijl de controlerende taak toch tot één van de drie kerntaken van de gemeenteraad behoort.

Martijn Stoutjesdijk (fractievoorzitter SP Zaltbommel)

Reactie toevoegen

U bent hier