h

Nieuws uit de raad: puzzelen met het nieuwe beleid huisvesting arbeidsmigranten

12 juni 2019

Nieuws uit de raad: puzzelen met het nieuwe beleid huisvesting arbeidsmigranten

Foto: SP

De maand mei had een rustige maand moeten worden, met een paar weken zonder raadsvergaderingen vanwege de meivakantie. Niets bleek echter minder waar! Zoals ik al schreef in mijn vorige stukje voor de Tribune werd het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten dat de wethouder had ontworpen, door bijna alle partijen in de gemeenteraad als onvoldoende beoordeeld. Daarom heeft de gemeenteraad in mei het heft in eigen handen genomen. Met twee extra raadsvergaderingen en een aantal informele bijeenkomsten is de raad tot een nieuw beleid gekomen. Dat nieuwe beleid is nog niet perfect, maar wel een hele vooruitgang ten opzichte van het beleid dat de wethouder had voorgesteld. In het kort komt het beleid op het volgende neer:

  • Het aantal arbeidsmigranten in de kernen gaan we afbouwen (in 2025 moeten de arbeidsmigranten helemaal weg zijn uit de kernen), zodat de huizen waar ze in wonen terug op de woningmarkt komen.

  • Arbeidsmigranten mogen op op het terrein van hun werkgever wonen, maar maximaal met 150 personen en onder strenge voorwaarden.

  • Geconcentreerde huisvesting is mogelijk, maar ook tot maximaal 150 personen en alleen laagbouw. Bovendien komt er op elke locatie een beheerder en voorzieningen én wordt een stichting opgericht die gaat bijhouden waar en hoeveel arbeidsmigranten er gehuisvest zijn. Belangrijk is daarnaast dat op elke locatie voor geconcentreerde huisvesting 10% van de ruimte beschikbaar wordt voor spoedzoekers uit onze eigen gemeente (jongeren, mensen die net gescheiden zijn etc.).

  • Voor het eerst is er ook een maximum geformuleerd voor het aantal arbeidsmigranten dat in onze gemeente kan wonen, namelijk 2000. Dat is natuurlijk nog steeds fors, maar het is al een hele stap vooruit dat er nu een maximum ligt.

Het beleid is nog steeds niet definitief. Op donderdag 20 juni gaan we er de knoop over doorhakken. Voor ons als SP-fractie is dat nog best een moeilijke knoop. We zien dat het nieuwe beleid véél beter is dan het oude, maar het is natuurlijk nog steeds geen SP-beleid. Zo zijn we er niet blij mee dat het mogelijk is voor werkgevers om ook voor huisbaas te spelen op hun eigen terrein. Dat is vragen om problemen, is elders in het land gebleken. Zo hebben we nog wel meer kanttekeningen en vragen bij dit nieuwe beleid. U heeft die misschien ook wel. Aarzel dan niet om ons uw commentaar te laten weten. Dat kan via de mail: martijnstoutjesdijk@gmail.com of telefonisch: 06-53793818.

Hartelijke groet,

Namens de fractie,

Martijn Stoutjesdijk

Reactie toevoegen

U bent hier