h

Begrotingsdebat Zaltbommel: werkuren WMO huishoudelijke hulp & heldere markering fietspaden

9 november 2018

Begrotingsdebat Zaltbommel: werkuren WMO huishoudelijke hulp & heldere markering fietspaden

Foto: SP / Foto: Brabants Dagblad 17-07-18

In een positieve sfeer vond gisteren het Begrotingsdebat plaats in de gemeenteraad van Zaltbommel.

Het Begrotingsdebat is vergelijkbaar met de Algemene Beschouwingen in Den Haag. Tijdens dat debat zetten partijen hun visie op de gemeente uiteen, leveren commentaar op de plannen van het college en proberen ook zelf een steentje bij te dragen aan die plannen door bijvoorbeeld moties in te dienen.

De SP-fractie liet ook gisterenavond weer van zich horen. Zij diende twee moties in: in haar eerste motie riep zij het college op te onderzoeken of het mogelijk is bij fietspaden en -stroken in de gemeente heldere markering aan te brengen. Dit omdat wij meerdere keren gehoord hadden van gevaarlijke situaties en valpartijen doordat het zo aardedonker is op de fietspaden in het buitengebied. Door reflecterende markering (bijv. een doorlopende brede streep aan de zijkanten van de weg - dus niet zoals op de foto hierboven) hebben fietsers houvast op hun route. Deze motie haalde het unaniem.

Een andere motie had betrekking op de werkuren WMO huishoudelijke hulp. Zoals het nu geregeld is weten zorgvragers wel dat er bij hen bijvoorbeeld ramen worden gelapt, maar niet voor hoeveel uur dat gebeurt. Een vonnis van de Centrale Raad van Beroep had in oktober gesteld dat dat de rechtszekerheid van zorgvragers aantast en dat de zorgvragers wel degelijk geïnformeerd moeten worden over het aantal uren dat zij hulp ontvangen. Wij riepen in onze motie op het oordeel van de Raad te verwerken in het lokale beleid en voortaan die uren duidelijk te communiceren. De wethouder (dhr. Bragt) gaf aan het hiermee eens te zijn. Hij wil dit vanaf januari gaan verwerken en dan meteen een ander vonnis van de Raad - dat in december verwacht wordt - meenemen in het nieuwe beleid. Omdat de motie vroeg om een onmiddellijke aanpassing van het beleid, kon hij de motie echter niet ondersteunen. Aangezien de SP-fractie daarvoor begrip had en ook graag de resultaten van het vonnis van december afwachtte, trok de fractie de motie in.

Voor wie erin geïnteresseerd is, zijn onze volledige beschouwingen hieronder te lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier