h

SP stelt vragen over zorg in carrouselvergadering Zaltbommel

14 september 2018

SP stelt vragen over zorg in carrouselvergadering Zaltbommel

De SP-fractie had voor de carrouselvergadering van gisteren een onderzoek over de WMO en de jeugdzorg in 2017 op de agenda laten zetten. Zorgspecialist van de SP-fractie, Erik Können (foto), bestudeerde het onderzoek en stelde kritische vragen.

Volgens dit onderzoek vinden te veel van onze hulpafhankelijke inwoners dat er onvoldoende uren huishoudelijke hulp (natura en PGB) aan hen zijn toegekend. Twee oorzaken springen naar voren. De gebrekkige normering, en het gegeven dat de mogelijkheid van bijstand door een cliëntondersteuner vaak onbekend is. Wij onderschrijven de stappen die de wethouder heeft aangekondigd. Maar het is ons nog te vrijblijvend. Vragen aan de wethouder:

  1. Kunt u voor de volgende indicaties en ‘keukentafelgesprekken’ garanderen dat de objectieve cliëntondersteuner tijdig en effectief onder de aandacht komt van de hulpvrager?
  2. Bent u bereid om het normeringsonderzoek opnieuw kritisch bekijken. In  zware case-load, goede afstemming met de gemeente Maasdriel, waar dit jaar eveneens een normeringsonderzoek is gehouden?
  3. Wilt u bevorderen dat in de individuele beschikking – na goed overleg met de zorgaanbieder – concreet óók de toegekende uren hulp worden vermeld?
  4. Bent u bereid om voor de begroting Sociaal Domein 2019 ruimhartig rekening te houden met een respectvolle toekenning aan uren huishoudelijk hulp Wmo?

Op onze vragen zei de wethouder toe (vraag 1) hierover in gesprek te zullen gaan met MEE, die de cliëntondersteuner levert (een belangrijke stap!). Ook is hij bereid het normeringsonderzoek opnieuw te bekijken (vraag 3) en antwoordde hij bevestigende op onze vierde vraag. Al met al geen slechte avond, hoewel er nog een hoop beter kan. De SP-fractie blijft de zorg én de wethouder uiteraard kritisch volgen!

Reactie toevoegen

U bent hier