h

Uiterwaarden Heerewaarden afvalputje van Europa?

9 juli 2018

Uiterwaarden Heerewaarden afvalputje van Europa?

De SP in West Maas en Waal organiseert – in samenwerking met het Burgercollectie Dreumel en de Gelderse SP Statenfractie - een informatiebijeenkomst in Alphen over de situatie met vervuild slib in het ontzandingsgebied “Over de Maas” bij Alphen en Dreumel. Nadat het Burgercollectie Dreumel op 17 mei de alarmbellen liet rinkelen over de Vonkerplas in Dreumel werd duidelijk wat de ernst over de situatie was. Vooral nadat foto’s toonden wat er allemaal aanspoelde in Dreumel, Alphen en Heerewaarden, weten we nu: Ook aan deze kant van de Maas ligt vervuild buitenlands slib.

Ook onze Bommelerwaardse  SP-afdeling wil deze kwestie in de gaten houden. Er zijn inmiddels aan vragen en moties ingediend door o.a. SP-Tweede Kamerlid Cem Laçin. Ook in de provincie zijn door SP-Statenlid Paul Kusters al vragen gesteld.

De bijeenkomst heeft als doel om u te informeren over de situatie nu, maar zeker ook om gezamenlijk plannen te maken. Want niemand wil dat onze mooie uiterwaarden het afvalputje van Europa worden.

U krijgt de gelegenheid om uw vragen te stellen aan:

  • Tweede Kamerlid Cem Laçin. Hij is aanwezig om te vertellen wat er landelijk al is ondernomen om het storten van vervuild slib te voorkomen.
  • Namens de SP-fractie in de Provinciale Staten is Paul Kusters aanwezig.

Daarnaast worden ook andere betrokkenen uitgenodigd.

Zie ook: https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/buitenlands-slib-en-drijfvuil-bij-over-de-maas-grootste-milieuramp-afgelopen-jaren~ace400e0/

http://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/actiegroep-tegen-gifplas-missie-geslaagd~ad389a2c3/

https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/slim-besluit-zet-voet-voor-dump-grond-vonkerplas~a83ad0f17/

 

Dinsdag 10 juli om 19.30 in Dorpshuis de Hucht, Schoolstraat 4, 6626 AC  Alphen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier