h

Nieuws uit de raad: kritiek op de Avri en een streep door de gokhal

16 juni 2018

Nieuws uit de raad: kritiek op de Avri en een streep door de gokhal

Foto: SP

Afgelopen week boekte de SP haar eerste overwinninkje in de gemeenteraad van Zaltbommel. De SP was zeer kritisch op de nieuwe plannen van de Avri en kreeg het voor elkaar dat uiteindelijk de hele raad haar kritiek steunde.

Als de plannen van de Avri (afvalverwerkingsorganisatie waarin tien gemeentes samenwerken) zouden doorgaan, vliegen in 2019 de tarieven van het restafval omhoog. Waar dit jaar het aanbieden van een grijze container van 140 liter 4,08 euro per keer kost, kost dezelfde container volgend jaar 10,79 euro per keer! Dat de inwoners van Zaltbommel dan niet veel meer aan hun afval kwijt gaan zijn, komt volgens de Avri omdat mensen bij een dergelijke prijsprikkel veel beter gaan scheiden. Bovendien is er in de plannen ook nog sprake van hetgeen de Avri een serviceprikkel noemt, namelijk het niet meer huis aan huis ophalen van restafval, maar het plaatsen van ondergrondse containers, zodat bewoners een stuk moeten gaan lopen met hun troep voordat ze het in een container kunnen gooien. Volgens de Avri leidt ook deze serviceprikkel ertoe dat mensen beter hun best gaan doen te scheiden.

Het SP-raadslid, Martijn Stoutjesdijk, meldde dat zijn partij grote problemen had met deze plannen en wel specifiek om de volgende vier redenen:

  • Allereerst, de verhouding van het variabel versus het vast deel van het tarief is wat de SP betreft behoorlijk uit het lood komen te staan. Het is ons volstrekt onduidelijk waar de Avri zich op baseert voor deze tariefstelling en het gevaar op bijvoorbeeld dumping van afval of vervuiling van de andere afvalstromen is groot, zeer groot. De SP zou de Avri dan ook willen oproepen te onderzoeken wat de optimale verhouding is tussen het vaste en flexibele deel. Een kleiner variabel deel is naar onze verwachting ook al voldoende stimulerend om de doelen van de Avri te halen.

  • Tweede punt is dat enige beloning voor de inwoners van onze gemeente om goed te scheiden totaal ontbreekt. Onze inwoners lopen al voorop schema wat betreft goed scheiden. De doelstelling van 2020 gaat in 2019 al gehaald worden. Desondanks stijgen de tarieven en wordt er alleen maar ingezet op negatieve prikkels. Door de Avri wordt in de meerjarenbegroting gesproken over een onderzoek naar een beloningssysteem. De SP zou daar de resultaten graag van verwerkt zien worden in de tariefstelling. Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een gestaffeld systeem waarbij bewoners meer gaan betalen per afvalzak naarmate ze meer afval produceren.

  • Derde punt - en dit is een zwaarwegend punt voor de SP - is dat het systeem de solidariteit uitholt, omdat het fundamentele principe is dat iedereen beter zou kunnen scheiden. Sommig afval is echter niet verder te scheiden, zoals luiers, incontinentiemateriaal en medisch afval. Juist mensen die het al zwaar hebben, zoals zieken en ouderen, worden dan disproportioneel belast - je zou bijna kunnen zeggen beboet - voor hun conditie. Daarbij moeten ze straks ook nog eens met dit specifieke afval over straat gaan lopen naar een ondergrondse vuilniscontainer verderop in de straat of wijk.

  • Tot slot is de SP van mening dat als je zo’n nieuw systeem invoert, je mensen tijd moet geven om eraan te wennen. We moeten de inwoners meenemen met deze veranderingen en hun uitleggen waarom ze al dan niet nodig zijn. Ook op dat gebied - dat van communicatie - heeft de Avri steken laten vallen; er is in onze gemeente dan ook veel onrust over de Avri en haar plannen. Maar terug naar de invoering van een nieuw systeem: daar moet de tijd voor worden genomen. De SP suggereert dan ook dat de Avri nadenkt over manieren om een geleidelijke invoering mogelijk te maken.

Deze voorstellen konden op de goedkeuring van de wethouder en uiteindelijk de hele raad rekenen en zullen dus door de wethouder meegenomen worden naar het bestuur van de Avri. De wethouder deed de toezegging er 'stevig' in te zullen gaan en niet akkoord te zullen gaan met de plannen van de Avri als er niets met deze voorstellen gedaan zullen worden.

Een ander agendapunt was het vaststellen van een verordening waardoor het mogelijk zou zijn voor een speelautomatenhal zich te vestigen in Zaltbommel. Stoutjesdijk had de moeite had genomen een dergelijke hal te bezoeken, zodat hij uit eigen ervaring kon spreken. Hij vertelde dat hij oprecht onder de indruk was van de kwaliteit en het ondernemerschap dat in de hal tot uitdrukking kwam. Echter, voor de SP geldt het principe dat 'gokken dokken is', oftewel dat er met gokken zuurverdiend geld over de balk gesmeten wordt met ook nog eens een kans op verslaving. Dat is een principe waar de SP niet voor kan zijn. Het plan werd dan ook door de SP afgestemd en haalde - mede daardoor - geen meerderheid in de raad.

Tot slot: in deze raad werden burgerlid Erik Können en vervangend burgerlid Anneke Ripmeester officieel voor de SP-fractie benoemd. Hieronder enige foto's van hun benoeming.

 

Foto: SP

Beëdiging Erik Können

 

Foto: SP

Beëdiging Anneke Ripmeeste

Reactie toevoegen

U bent hier