h

Schulden en armoede

5 november 2017

Schulden en armoede

Foto: Manifest

Er zal niemand zijn die graag een deurwaarder aan de deur heeft. Die komt dan 'beslag leggen', op loon of uitkering. Of hij plundert je bankrekening. Als je schulden hebt bij de zorgverzekering of omdat je de rekening voor water, gas of elektriciteit niet meer kunt betalen, sturen bedrijven een deurwaarder. Vind je het gek dat een bezoek van de deurwaarder vaak betekent dat je meer schulden krijgt? Door incassokosten of door boetes van de overheid of rente op niet betaalde rekeningen. Daardoor alleen al worden schulden hoog. Voor velen te hoog. Als je al niet in armoede verkeert, krijg je er dan wel me te maken.  

Om die reden hebben 5 bekende Nederlanders het initiatief genomen voor een Manifest tegen armoede: MAAK NEDERLAND SCHULDVRIJ! Het Manifest bevat aanbevelingen aan de landelijke politiek, zeg maar aan de partijen die de huidige regering vormen.

Stop met het beboeten van armoede. De overheid veroorzaakt zelf de meeste armoede door boetes op te leggen en die steeds te verhogen.

Stop de wanpraktijken bij incassobureaus. Deze brengen hoge kosten in rekening; sommige kopen schulden op om er aan te verdienen.

Geen marktwerking voor deurwaarders. Het moet weer als vroeger worden toen deurwaarders de belangen van alle partijen tegen elkaar konden afwegen, ook die van degene met schulden.

We zijn in Nederland zover gekomen dat we het voor mensen in armoede moeilijk maken een schuldvrij bestaan op te bouwen. Het is vreselijk ingewikkeld om uit de schulden te komen. De Overheid laat verstek gaan.

De SP onderschrijft de aanbevelingen van dit Manifest. Lees en teken dit Manifest via deze link:

https://manifestschuldvrij.petities.nl/

Reactie toevoegen

U bent hier