h

Onrust vanwege ontwikkelingen SACHEM!

12 november 2017

Onrust vanwege ontwikkelingen SACHEM!

Foto: Pixabay / Pixabay

Van de Stichting Veiliger Zaltbommel ontvingen wij onderstaand bericht, dat wij van harte steunen:

Beste medebewoners van Zaltbommel,

Er is een hoop tijd verstreken sinds onze bijeenkomst aan het begin van dit kalenderjaar.

Er is ook een hoop gebeurd in de tussentijd.

Maar onze  belangrijkste doelstelling  hebben we helaas nog niet voldoende op de agenda gekregen:

 Dat is onze ongerustheid over de ontwikkelingen bij en rondom Sachem.

 We hoopten het bestuur van de provincie Gelderland te kunnen bewegen om deskundigen te laten kijken

  • of de reactoren bij Sachem wel veilig zijn,
  • of het werken onder hogere druk in deze oude fabriek wel mogelijk is,
  • of de risico's van de gevaarlijke , d.w.z. giftige en explosieve stoffen wel goed worden ingeschat,
  • of domino-effecten bij een calamiteit werkelijk kunnen worden uitgesloten,
  • of een productieverhoging van 25% tegen deze achtergronden  wel acceptabel is....
  • of de gevolgen van de fors toenemende aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens en containers - inherent aan de 25% productie-uitbreiding -  wel goed zijn onderzocht,
  • en omdat er moet worden nagedacht over het spoor langs Sachem, de spoorwegovergang, de toenemende drukte van intercity's en goederentreinen met gevaarlijke stoffen die Sachem passeren...

 Onze bezorgdheid is niet afgenomen na het lezen van de nieuwste BRZO-inspectierapporten. Want ook na het lezen van de rapporten van 2016 en 2017  blijven te veel vragen onbeantwoord. Opnieuw staan beide BRZO-inspectie-rapporten vol met duidingen van onverkwikkelijke zaken.

Dat is één van de redenen, een heel belangrijke reden, waarom we volgende week donderdag de petitie willen aanbieden aan de burgemeester van Zaltbommel. In de zomermaanden zijn we de petitie gestart om onze overheden kenbaar te maken, dat meer mensen ongerust zijn.

Niet slechts tien, niet honderd, maar meer dan duizend inwoners van Zaltbommel maakten kenbaar dat onafhankelijk onderzoek wenselijk is. 

Mogen we op jullie aanwezigheid rekenen donderdag 16 november bij het stadhuis op de Markt  tussen 19:40  - 19.45 uur ?

Stichting Veiliger Zaltbommel

http://www.stichtingveiligerzaltbommel.nl

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier