h

Naar 101 bezwaren

13 december 2015

Naar 101 bezwaren

Foto: Gijs van Haaften

Woensdag 9 december j.l. organiseerde onze SP-afdeling  in de Grote Aak in Zaltbommel een informatieavond. Het onderwerp was 'problemen in de thuiszorg', met als thema 'naar 101 bezwaren'. Spreker op de avond was de jurist Kevin Wevers, die zich heeft gespecialiseerd in zaken die met de thuiszorg te maken hebben.

Hij heeft veel procedures bij de bestuursrechter aangespannen en die allemaal gewonnen. Het gaat dan meestal om onjuiste handelwijzen van gemeenten die kortingen op de zorg doorvoeren. Daartoe hebben zij wettelijk bezien het recht niet toe. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede zorg. Het gaat steeds om de keuze tussen het welzijn van burgers en de gemeentelijke financiën. Wevers riep de aanwezigen op om bezwaar te maken tegen onterechte bezuinigingen. Hij vroeg organisaties zoals de SP burgers die een beroep doen op de thuiszorg te helpen om bezwaar bij de gemeente in te dienen als er ongemotiveerde kortingen op hulp worden doorgevoerd.  

Namens de vakbond FNV was Wim van der Hoorn aanwezig. Hij deelde de aanwezigen mee dat er kort geleden door de vakbond en de VNG (die alle 393 gemeenten in Nederland vertegenwoordigt) een akkoord is gesloten met staatssecretaris Van Rijn. Met dit akkoord is er een einde gekomen aan de neerwaartse glijpartij die steeds meer zorgvragers, huishoudelijke hulpen en mantelzorgers in de problemen heeft gebracht. Gemeenten moeten nu bij aanbesteding aan thuiszorgorganisaties ook rekening houden met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een goed salaris voor het personeel. In het akkoord is ook geregeld, dat er geen alfahulpen meer mogen worden ingezet bij huishoudelijke hulptaken. Het akkoord gaat op 1 januari 2017 in. Voor 2016 zijn weliswaar al contracten afgesloten, maar de eerste stap is gezet. De arbeidsvoorwaarden voor thuiszorgmedewerkers moeten nu gegarandeerd worden, zodat de zorgvragers hun vertrouwde hulp blijven behouden.

Reactie toevoegen

U bent hier