h

Oorverdovend stil

7 juni 2015

Oorverdovend stil

Het blijft tot nu toe heel stil naar aanleiding van de oproep in het Inlegvel van afgelopen mei om melding te maken van zorgen die mensen zich maken rondom de veranderingen in de huishoudelijke hulp.

Ook van niet-leden zijn nog geen reacties ontvangen. Wij vragen u nogmaals dringend om ogen en oren goed open te houden en onrust of wantoestanden te melden zodat wij de verantwoordelijk wethouder hierop kunnen aanspreken.

Het lijkt of er zich geen problemen voordoen en dat terwijl wij weten dat er inmiddels flinke veranderingen kunnen plaatsvinden. Er wordt in deze periode door WMO- medewerkers van de gemeente  keukentafelgesprekken gevoerd met de zorgvragers. Dat kan leiden tot ingrijpende veranderingen voor de mensen die van huishoudelijke zorg afhankelijk zijn. Ook wanneer er geen keukentafelgesprekken plaatsvinden, maar de mensen via een brief van gemeente of zorg verlenende instanties op de hoogte worden gesteld van korting in het aantal uren zorg dat men nog krijgt, willen wij dit graag weten. Nog steeds kunt u melding maken van mensen die met deze problemen  worden geconfronteerd en in moeilijkheden dreigen te raken. Melden kan via gijsvanhaaften@tomaatnet.nl .

Reactie toevoegen

U bent hier