h

Minder zorg thuis?

18 januari 2015

Minder zorg thuis?

Er gaat vanaf 1 januari veel in de zorg veranderen. De gemeenten krijgen van het Rijksoverheid meer zorgtaken, maar moeten die met veel minder geld doen. Men noemt dit: ‘transities’. Wij volgen deze op de voet en zullen u informeren. Uw signalen zijn welkom: we hebben die informatie nodig! En wij denken met u mee.

Een belangrijke transitie betreft de Jeugdzorg. Voortaan heeft de gemeente aan Buurtzorg Jong de spil-functie gegeven. Die heeft een team voor Zaltbommel-stad en een team voor de andere woonkernen. Het gaat allemaal volgens plan, zegt de wethouder. Maar klopt dat wel? Harde maatstaven van kwaliteit missen we. Dus meld ons uw ervaringen!

In de persoonsgebonden budgetten (PGB, ofwel het ‘rugzakje’) wordt mogelijk gesnoeid. Ook daarover is nog veel onduidelijk, zeker nu de Zorgwet van minister Schippers is afgekeurd door de Eerste kamer, vooralsnog. Hebt u daar iets over te melden? Mail ons dan op het adres konwool@xs4all.nl.

Hebt u ook een brief van de gemeente ontvangen over de huishoudelijke hulp die u van de WMO ontvangt? Voor de gemeente Zaltbommel staan er een aantal ‘’kopjes’ die best wat meer toelichting kunnen gebruiken:

‘U houdt uw zorg tot en met 30 juni 2015’. Prachtig, maar intussen weten wij als SP, dat verscheidene mensen van hun vaste hulp te horen kregen: ‘Ik kom volgend jaar niet meer’. Wat is er aan de hand? De STMR heeft de huishoudelijke ondersteuning overgedragen naar een andere organisatie: T-zorg. De medewerkers konden mee overstappen, maar moesten tegelijkertijd een flinke korting op hun uurloon accepteren. Sommigen zeggen: ‘Dan hoeft het voor mij niet meer’, en stoppen. Dan zal er dus een andere hulp bij u komen. Hopelijk gaat dat goed. Zo niet: trek direct aan de bel bij het Wmo-team van uw gemeente! En meld het ons. Naast de STMR zijn er nog andere organisaties die hun huishoudelijke zorg afstoten. Bijvoorbeeld Huis ter Leede. Die is in onderhandeling met Betuwezorg over een fusie of overdracht, maar de medewerkers mogen hier niets over tegen u zeggen (!). Dat geeft jammer genoeg onrust. Het verklaart ook waarom die instellingen u nog niets officieel hebben laten weten.

‘Wij nemen contact met u op’ zegt de gemeente Zaltbommel in het tweede kopje. U wordt straks uitgenodigd voor een ‘keukentafelgesprek’. Dan worden er vragen gesteld zoals: 'Kunt u meer zelf in huis doen? Kan uw familie u meer zorg geven? Kunt u beroep doen op de buurt?' De gemeente besluit daarna tot een ‘her-indicatie’ voor het aantal uren dat u zorg krijgt. Eerder minder dan meer, zo valt te vrezen. Op de TV en in de krant werden de eerste gevallen bekend van gesprekken die onzorgvuldig, ondeskundig of soms helemaal niet hebben plaatsgehad. Die hebben dan toch tot gevolg, dat er in zo’n gemeente zó maar minder zorguren worden toegekend.

‘Van uren naar resultaat’, zegt de gemeente Zaltbommel. Maar wij snappen nog niet hoe zo’n keukentafelgesprek in zijn werk gaat. Het wordt dus moeilijk om je op zo’n gesprek voor te bereiden. Hoe kun je voorkomen dat je overrompeld wordt? Zorg, dat er Iemand die ‘van wanten weet’ bij het gesprek aanwezig is. Een familielid? Ja, dat kan, maar pas wel op dat een familielid zich meteen tot toezeggingen gedrongen voelt om extra hulp te bieden, terwijl dat misschien niet verantwoord is voor hem of haar . Soms kan iemand met iets meer afstand nuttiger zijn. Helaas zijn wij als SP met te weinig om die ondersteuning bij het gesprek te kunnen geven.

Hebt u aan ‘de keukentafel’ geen goed gevoel over gehouden? Meld het ons meteen, zeker als de gemeente ten onrechte in uw zorg gaat snijden! Zodra we een aantal gevallen bij elkaar hebben, zullen we de gemeente indringend op hun plicht gaan wijzen.

‘Afspraken vastleggen in een zorgovereenkomst’ wordt in de brief gezegd. Dat betekent wéér een gesprek bij u in huis. Nog totaal onduidelijk is, hoe dat dan plaats gaat vinden. Wat helemaal niet in de brief staat: er is nog een derde gesprek bij u op komst indien u verpleging en verzorging ontvangt die uit de AWBZ werd betaald. Die zorg gaat namelijk over naar de ziektekostenverzekeraars. De huidige indicatie van het CIZ vervalt en moet dus opnieuw worden vastgesteld. Zelfs nog sneller dan die andere gesprekken: uiterlijk in april 2015 al. De eerste zorgelijke signalen hebben we helaas al ontvangen.

Nog een tip. Ga naar de informatiebijeenkomsten. De gemeente Maasdriel heeft er een gehouden en de dorpsraad Aalst ook. Er is er een in Nederhemert gepland en misschien komen er nog enkele meer. Die informatiebijeenkomsten nemen niet alle redenen tot zorg weg, maar je steekt er wat van op. In de pauzes kun je ook deskundigen aanspreken.

Bezoek onze site voortaan elke maand, want wij zullen alle nieuwe informatie – ook van u – verwerken in een actueel bericht. Uw informatie wordt zo vertrouwelijk behandeld als u zelf wenst. Mail uw ervaringen aan konwool@xs4all.nl.

U kunt ons ook aanschrijven op het postadres: SP Bommelerwaard, p/a Vergtweg 61 5301 TC Zaltbommel, of per e-mail Ook in positieve ervaringen zijn wij als SP geïnteresseerd. We willen het totaalplaatje krijgen, zo objectief als maar kan.

Reactie toevoegen

U bent hier