h

Kruispunt Portage Struikelpunt

18 januari 2015

Kruispunt Portage Struikelpunt

U zag in Het Carillon van 5 november de foto weer terug van onze ludieke actie op het onveilige kruispunt bij de Portage. Dat artikel ging over verkeersmetingen door de gemeente.

Veel wijzer werden we er niet van. Wel is er in oktober een informatie-avond geweest over de geplande verkeersaansluitingen vanaf de Portage naar de provinciale weg. Wij ontdekten dat het kruispunt nóg meer met autoverkeer belast gaat worden! Want automobilisten die boodschappen willen gaan doen, kunnen het parkeerterrein straks niet meer in rijden vanaf de Prins Clausstraat. Je krijgt een stuwing van auto’s aan de oostkant van het parkeerterrein, dus op dat kruispunt waar wij al zo vaak de aandacht op hebben gevestigd.

Er is contact geweest tussen enkele bestuursleden met het Wijkplatform van De Vergt. Daar zijn nog wat constructieve nieuwe ideeën ontwikkeld. De wethouder had er helaas nog geen oren naar. We hebben onze ideeën herhaald op die informatie-avond, in de hoop dat de gemeente nu eindelijk naar ons luistert – en vooral: naar de wijk!

We roepen de wijkbewoners op: meld toch vooral de verkeersproblemen die worden ervaren, aan ons en aan het Wijkplatform.

Reactie toevoegen

U bent hier