h

Glas gerinkel

20 november 2014

Glas gerinkel

Het gerommel met de herstructurering van de glasstuinbouw in de Bommelerwaard duurt maar voort. In maart van dit jaar wilden de provinciale staten dat de plannen nog eens tegen het licht zouden worden gehouden.

Men besloot een nieuw traject in te gaan, waarin zaken die slecht geregeld waren konden worden verbeterd. Één van die verbeteringen was dat de bevolking van de West-Bommelerwaard zou worden geraadpleegd, waar de SP altijd voor had gepleit. Er leek dus een kans geboden om nieuwe plannen te maken, met verbeteringen voor de bevolking. De SP - zowel onze afdeling als de SP-fractie in de Gelderse staten - heeft haar best gedaan om de oude plannen te wijzigen. Minder kassen bijvoorbeeld door oude, in onbruik geraakte kassen af te laten breken. Om het laatste open gebied tussen Zuilichem en Nieuwaal open te houden, om Nieuwaal 'meer lucht' te geven, om de landschappelijke inpassing van kassen ín het gebied - en niet daarbuiten - te plannen, enz.

De provinciale plannenmakers hebben het oude plan opgepoetst. Ze hebben hun oren laten hangen naar enkele grote tuinders die via hun tuinbouworganisatie hun wensen hebben weten door te drukken. Slechte berichten dus. Eind van deze maand beslist provinciale staten over het nieuwe plan, dat dus eigenlijk het oude plan is. We volgen de ontwikkelingen met interesse, maar ook met enige achterdocht. Over het resultaat zijn we allerminst tevreden. Maar de strijd is nog niet gestreden!

Reactie toevoegen

U bent hier