h

Acties in de thuiszorg

23 mei 2013

Acties in de thuiszorg

Op zaterdag 6 april j.l. was er in Den Haag een grote protestmanifestatie tegen de bezuinigingen in de thuiszorg die het Kabinet van plan is door te voeren. De actie was georganiseerd door de vakbond ABVA-KABO en werd door de Socialistische Partij gesteund. Er waren ongeveer 6000 demonstranten op de manifestatie aanwezig. Zij luisterden naar vakbondsleiders en naar vertegenwoordigers van de grootste politieke partijen. De meesten hiervan gaven er blijk van zich fel tegen de kabinetsplannen te keren. Volgens de vakbond, die daarvoor een onderzoek had laten doen, leveren de bezuinigingen nauwelijks het geld op dat men zich voorstel. Die zouden meer dan een miljard euro bedragen. De Regering rekent zich met andere woorden rijk, tegen beter weten in.

Er staan in het gehele land ongeveer 100 000 banen in de thuiszorg op de tocht. Dit is een ramp voor de werkers in de thuiszorg, maar nog meer voor al die mensen die voor zorg van hen afhankelijk zijn. Alle reden dus om een fel protest te laten horen.

 

In de ochtend waren er vanuit het Rivierengebied twee bussen met actievoerders naar Den Haag vertrokken. Medewerkers van de regionale zorginstelling STMR, gehuld in een paars t-shirt, en leden van de SP. Er worden in het land bij allerlei zorginstellingen vakbondsgroepen geformeerd onder de naam ‘Wij zijn de thuiszorg’. Zij bereiden vervolgacties voor. Sinds kort bestaat er in het Rivierenland al een dergelijke actiegroep. Er is onder hen grote onvrede met het gebrek aan waardering voor de thuiszorg. Veel van hen komen met verhalen over schrijnende situaties die zij bij mensen die zorg nodig hebben aantreffen. Mensen die zij wellicht in de steek moeten laten. Zij strijden met andere woorden voor hun eigen baan, maar ook voor de zorg die zo zeer op hun zorg zijn aangewezen.

 

‘De zorg is rood gekleurd’ kopte het Brabants Dagblad op maandag. Men wees naar het grote aantal SP-ers die hun solidariteit toonden door hun aanwezigheid in de demonstratie. De SP was nadrukkelijk aanwezig. Tot de sprekers behoorde ook Emile Roemer die de zorg een kwestie van fatsoen noemde. De goede verstaander trekt gemakkelijk de conclusie: afbraak van de zorg kun je ‘onfatsoenlijk’ noemen. Dat Staatssecretaris Van Rijn, die de plannen namens het Kabinet moet uitvoeren, op een fluitconcert werd onthaald, zal niemand verbazen.

 

De vraag of de manifestatie in Den Haag effect heeft op de politici van de Tweede Kamer, is nu nog moeilijk vast te stellen. Er werd door de demonstranten een duidelijk signaal afgegeven, maar of dit signaal ook zal worden opgepikt, is allerminst zeker. De ‘Haagse werkelijkheid’ sluit immers niet altijd aan bij die van de straat. Dit geldt zeker voor ‘de zorg’. Daarom is het van belang om de acties voort te zetten. Dit is ook de belofte van de vakbond. De SP zal daar zonder twijfel achter gaan staan. Het wordt een warme zomer voor het Kabinet!

 

Die warme zomer begint op 8 juni, als er een vervolg-demonstratie in Amsterdam is. Weer roepen vakbond Abvakabo en de SP iedereen op aan de demonstratie deel te nemen om te proberen de plannen voor afbraak van de zorg, met name die voor de thuiszorg, de nek om te draaien. Er is weliswaar een zorgakkoord gesloten, maar daarmee waren de plannen nog niet van tafel. Actie is en blijft nodig!   

Reactie toevoegen

U bent hier