h

Acties tegen mega-kassen

27 januari 2013

Acties tegen mega-kassen

 

De zorgen om de leefbaarheid in de Bommelerwaard die de SP heeft vooral te maken met de groei van het aantal mega-kassen in de afgelopen jaren. Die bepalen inmiddels in grote mate het beeld dat de Bommelerwaard bepaalt. De dorpen, vooral die aan de noordkant van de West-Bommelerwaard, worden ingeklemd door enorme kassengebieden. Over enige tijd zal de overheersende invloed van kasgebieden ook grote gevolgen hebben voor de sociale structuur in de streek, meent de SP.

 

De Provincie heeft grote plannen met de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Zij worden daarin gesteund door de twee Gemeenten, Zaltbommel en Maasdriel. De SP probeert die plannen om te buigen en roept de overheden op een halt toe te roepen aan de groei van de glastuinbouw in het gebied.

 

Daarom staat de SP bij de zogenoemde inloopavonden die de plannenmakers in de Zaltbommel, Brakel en Kerkdriel hebben georganiseerd. SP-leden delen daar aan bezoekers van de informatieavonden flyers uit waarmee de Partij kritiek uit op deze plannen. De tekst van de flyer is duidelijk:

 

Geen ‘herstructurering’ van de glastuinbouw, maar minder kassen in de West- Bommelerwaard!

 

De Socialistische Partij (SP) maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid van de West-Bommelerwaard. De oorzaak hiervan zijn de plannen om de glastuinbouw te herstructureren. Dit komt onder meer neer op de uitbreiding van het aantal mega-kassen. Kassen van soms meer dan 20 voetbalvelden groot.

 

Het gebied tussen Zaltbommel en Brakel wordt grotendeels kassengebied. Daar liggen de dorpen tussen in geklemd. Dit leidt volgens de SP tot verloedering van de streek. De kernvraag die behoort te worden gesteld luidt dan ook: moeten er nog meer kassen in de West-Bommelerwaard worden gebouwd?

Het antwoord hierop van de SP is duidelijk: het zijn er al genoeg!

 

De SP wil dat de bevolking van de West-Bommelerwaard de gelegenheid krijgt haar mening te geven over de plannen om de glastuinbouw in de streek te ‘herstructureren’.

Protesteer daarom tegen de plannen voor herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard! Reageer op de stellingen die de SP inneemt. Stuur een reactie naar: www.zaltbommel@sp.nl.

U kunt ook via deze site reageren.

Reactie toevoegen

U bent hier